POWSTANIE LISTOPADOWE NA LUBELSZCZYŹNIE - ŹRÓDŁA, WYDARZENIA, LUDZIE - konferencja zorganizowana przez II Katedra Historii Nowożytnej Instytu Historii KUL Archiwum Panstwowe w Lublinie 28-29 XI 2011
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2011, godz. 13:16