Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

                                                           Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce

                 w Stalowej Woli

           Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego

 

                 serdecznie zaprasza

 

na konferencję  naukową nt. „Prawnokarna ochrona imprez sportowych

w związku z EURO 2012”, która odbędzie się w Stalowej Woli

w dniu 16 kwietnia 2012r. (poniedziałek)

ul. Popiełuszki 4 (aula 18)

(Gmach Instytutu Prawa za Bazyliką Konkatedralną)

 

Program

 

08:30-09:00 – Rejestracja uczestników

09:00 – otwarcie konferencji – prof. dr hab. Romuald Szeremietiew (Dziekan WZPiNOG KUL w Stalowej Woli)

Wystąpienie Kierownika Katedry – prof. zw. dr hab. Edwarda Skrętowicza i zaproszonych gości

 

Część I – przewodniczy – prof. dr hab. Monika Klejnowska

09:20 -09:30 -  Prof. dr hab. Andrzej Światłowski (UJ) – „Odmiejscowienie, dwumiejscowość czy zdalność? Nowy fajerwerk w polskiej procedurze karnej”

09:30-09:40 - dr Piotr Krzysztof Sowiński (URz) – „Szybciej, ale czy lepiej? Ograniczenia prawa oskarżonego do obrony w związku z przyspieszeniem i „odmiejscowieniem” niektórych czynności procesowych”,

09:40 -09:50 - mgr Łukasz Cora (UG) – „ Zatrzymanie stadionowe podczas EURO 2012”,

09:50-10:00 - mgr Krystian Browarny (ORA w Rzeszowie) – „ Czynności technika kryminalistycznego w trakcie Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012”,

10:00-10:10 - Marta Burgiel (UJ) – „ Kilka uwag o postępowaniu mandatowym w kontekście EURO 2012”,

10:10-10:20 - mgr Klaudia Krzymińska (UJ) – „Mediacja w związku z przestępstwem stadionowym (uwagi w związku z zastosowaniem trybów szczególnych w procesie karnym)”,

10:20-10:30 - Mateusz Świercz (WSEiP w Kielcach) – „ Problematyka dozoru elektronicznego w związku z występkami chuligańskim na EURO 2012”

10:30-10:40 - mgr Marzena Cios, Maciej Andrzejewski (UJ) – „Droga do europejskiego zakazu stadionowego”,

10:40 – 10:50 - Piotr Pokorny (KUL) – „Odpowiedzialność administracyjno-karna organizatorów i uczestników meczów piłkarskich”,

10:50 – 11:00 - Artur Wiśniewski (WSEiP w Kielcach) – „Kryminologiczne aspekty subkultur stadionowych”

11:00 -11:20 – Przerwa kawowa

Część II – przewodniczy – prof. dr hab. Andrzej Światłowski (UJ)

11:20 – 11:30 - Prof. dr hab. Monika Klejnowska (URz) – „ Dowodowe aspekty procesu karnego w sprawie o przestępstwo popełnione na imprezie masowej”,

11:30 – 11:40 - dr Jakub Kosowski (UMCS) – „Wideokonferencja – nowa forma prowadzenia rozprawy sądowej z myślą o EURO 2012”,

11:40 – 11:50 - dr Damian Gil (KUL) – „ Orzekanie środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową w postępowaniu nakazowym”,

11:50 – 12:00 - dr Czesław Paweł Kłak (URz) – „Nowelizacja kodeksu postępowania karnego w zakresie postępowania przyspieszonego a ściganie przestępstw stadionowych”,

12:00 – 13:00 – Dyskusja – (moderatorzy prof. A. Światłowski, dr D. Gil)

13:00 – 14:00 – Przerwa obiadowa – stołówka profesorska – ul. Ofiar Katynia 6

 

Część III – przewodniczy – dr Damian Gil

14:00 – 14:10 - Prof. dr hab. Antoni Stash (KUL, Uniwersytet of Stuttgart), dr Krystyna Anioł – Strzyżewska (Europen Business Club Association, Instytut Sportu – Kierownik Pracowni Naukowej) – „Wybrane problemy ochrony prawnoekonomicznej uczestników imprez sportowych”

14:10 – 14:20 - dr Krzysztof Wątorek (WSEiP w Kielcach) – „Prawne aspekty korupcji sportowej na przykładzie zawodów sportowych organizowanych przez PZPN na terenie woj. świętokrzyskiego”

14:20 – 14:30 - dr Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak (URz) – „Zakaz wstępu na imprezę masową a Konstytucja RP”,

14:30-14:40 - dr Renata Kędziora (WSEiP w Kielcach) – „Problematyka prawna dozwolonego ryzyka sportowego”,

14:40 – 14:50 - mgr Ewelina Świerczek (UJ) – „ Zadania Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych w świetle działalności Rady Europy”,

14:50 – 15:00 - mgr Łukasz Czebotar (KUL) – „Brytyjskie regulacje prawne w przedmiocie bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich”,

15:00 - 15:10 - mgr Zuzanna Barbara Gądzik (KUL) – „Prawnokarna problematyka dopingu w sporcie”,

15:10 – 15:20 - mgr P. Jóźwiak, mgr M. Kowalewska, mgr Sz. Stypuła  (UAM) – „ Szczególne problemy związane z odpowiedzialnością karną za naruszenie porządku towarzyszące imprezom sportowym (rozważania w kontekście EURO 2012)”

15:20 – 15:30 - Rafał Guzik, Mateusz Domiszewski (UJ) – „ Alkohol na stadionach z punktu widzenia kryminologicznego i prawnoporównawczego”,

15:30 – 15:40 - mgr Diana Głownia, Paulina Łochowska (WSEiP w Kielcach) – „Wybrane obszary odpowiedzialności karnej działaczy sportowych organizujących zawody przez PZPN”,

15:40-15:50 - Natalia Daśko (UMK) – „ Skuteczność karania cudzoziemców – sprawców przestępstw związanych z imprezami sportowymi”,

15:50 – 16:00 - Dominika Zybała (KUL) – „ Fałszerstwo dokumentów – problematyka prewencji na tle rozgrywek EURO 2012”

16:00 – 16:20 – Przerwa kawowa

Część IV – przewodniczy – dr Jakub Kosowski (UMCS)

16:20-16:30 - dr Dorota Habrat (URz) – „Wybrane zagadnienia odpowiedzialności karnej za tzw. przestępstwo stadionowe”,

16:30-16:40 - dr Małgorzata Trybus (URz) – „Wykroczenia stadionowe – uwagi wybrane”,

16:40 – 16:50 - dr Łukasz J. Pikuła (UJK) – „Bezpieczeństwo imprez sportowych w świetle funkcji organizacyjnej prawa”

16:50-17:00 - mgr Paweł Dębowski (UJ) – „ Wdarcie na teren imprezy sportowej jako pozakodeksowy typ czynu zabronionego prowadzący do szczególnej ochrony jej uczestników”,

17:00 – 17:10 - mgr Michał Piech (UJ) – „Pseudokibice – współczesne zorganizowane grupy przestępcze?”,

17:10 - 17:20 - mgr Mirosław Kopeć (KUL) – „ Zasada podwójnej przestępności czynu jako warunek obowiązywania polskiej ustawy karnej”,

17:20 -17:30 - Kamil Wiciński (KUL) – „ Technika w służbie prawu (w związku z organizacją EURO 2012)”,

17:30 -17:40 - Karolina Milka (KUL) – „Odpowiedzialności prawnokarna organizatora za bezpieczeństwo imprezy masowej” ,

17:40 – 17:50 - Kamil Mamak (UJ) – „ Konstytucyjne i prawnokarne aspekty wprowadzenia nowego typu wykroczenia – art. 50a w świetle przygotowań legislacyjnych do EURO 2012”,

17:50 – 18:00 -  Aleksandra Narowska, Małgorzata Pańczyk, Magdalena Szybowska (KUL) – „Zakaz wstępu na imprezę masową – jako środek karny w Kodeksie karnym z 1997r.”,

18:00 – 18:40 – Dyskusja (moderatorzy dr J. Kosowski, mgr M.Kopeć)

18:40 – Podsumowanie konferencji – dr Damian Gil

(Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji)

 

Autor: Iwona Butryn
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2012, godz. 20:20 - Iwona Butryn