Koło Naukowe Studentów Filologii Słowiańskiej

i Instytut Filologii Słowiańskiej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

serdecznie zapraszają studentów i doktorantów do wzięcia udziału

 

w Konferencji Młodych Naukowców

Przestrzeń kulturowa Słowian,

 

która odbędzie się 19 października 2018 roku

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, Al. Racławickie 14.

 

Konferencja Przestrzeń kulturowa Słowian

jest już czwartym spotkaniem umożliwiającym wymianę myśli i poglądów

młodych naukowców, którym bliskie są zagadnienia związane ze Słowiańszczyzną.

Zapraszamy zainteresowanych tą tematyką kulturoznawców, literaturoznawców i językoznawców, historyków i przedstawicieli pokrewnych dyscyplin.

 

Obrady prowadzone będą we wszystkich językach słowiańskich.

Czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć 15 minut (po wygłoszonych referatach przewidziana jest dyskusja).

 

Przedstawione artykuły zostaną opublikowane w recenzowanej monografii z serii Przestrzeń kulturowa Słowian, a autorzy najwyżej ocenionych tekstów mają szanse na druk w wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym „Roczniki Humanistyczne”.

 

Prosimy o zgłoszenie tematu wystąpienia wraz z abstraktem do 2 września 2018 r. Informacje o zakwalifikowaniu referatów zostaną przesłane do 10 września 2018 r.

 

Koszt udziału w konferencji wynosi 200 PLN. Opłata konferencyjna pokrywa obsługę konferencji, koszty materiałów konferencyjnych, poczęstunek i dofinansowanie publikacji tomu pokonferencyjnego.

Wszelkie informacje szczegółowe dotyczące wniesienia opłaty konferencyjnej i przebiegu konferencji zostaną przesłane po zakwalifikowaniu zgłoszeń.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać pocztą elektroniczną na adres: przestrzenslowian.kul@gmail.com

 

Opiekunowie naukowi konferencji: dr hab. Monika Sidor, dr Andrij Saweneć.

Sekretarz konferencji: Magda Michocka-Babiuk

Autor: Andrij Saweneć
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2018, godz. 19:14 - Andrij Saweneć