19 marca 2007 roku w 30 rocznicę wydania przez Kongregację Wychowania Katolickiego dokumentu "La Scuola Cattolica" została zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej konferencja naukowa "Szkolnictwo Katolickie w myśli Kościoła"
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2007, godz. 13:53