PLAN KONFERENCJI

PONIEDZIAŁEK 8 VI

9:30 – 10:15 Powitanie (sala C-1031)

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – prof. dr hab. Andrzej Sękowski

Dyrektor Instytutu Socjologii – ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL

Marszałek Województwa Lubelskiego – dr Krzysztof Grabczuk

Kierownik Katedry Socjologii Kultury - prof. dr hab. Leon Dyczewski OFMConv

 

Sesja plenarna poranna 10:15 – 11:15 (sala C-1031)

Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, UwB – Dialog tożsamościowy człowieka w warunkach wielokulturowości

Prof. dr hab. Tadeusz Paleczny, UJ – Komunikacja międzykulturowa w globalizującym się świecie: główne tendencje przemian

Prof. dr hab. Jerzy Mikułowski–Pomorski, UE w Krakowie – Media a tożsamość obywatelska

Prof. dr hab. Leon Dyczewski OFMConv, KUL JPII – Wkład społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej w tożsamość Europy

Informacje organizacyjne

11:15 – 11:40 – Przerwa – kawa, herbata

11:40 – 13:30 – Obrady w grupach

Tożsamość – nowoczesność (C-1031)

(przewodniczy ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, UKSW)

Dr hab. Ewa Nasalska, prof. UW Między stabilizacją a różnicowaniem – kształtowanie współczesnej tożsamości w refleksji teoretycznej J. Habermasa i N. Luhmanna

Mgr Aleksandra Porankiewicz, UwB Między jednostką a strukturą – tożsamość w twórczości Sheldona Strykera i Petera Burke’a

Dr Konstanty Strzyczkowski, UW Kryzys tożsamości – krótka historia pewnego pojęcia

Dr Anna Sugier-Szerega, KUL JPII Komunikacja globalna a rozwój „kultury uczestnictwa”

Mgr Agnieszka Sobocin, UwB Kształtowanie tożsamości społeczno – kulturowej w procesie komunikacji

Dr Maja Megier, PK Współczesna tożsamość narodowa jako wytwór wspólnoty politycznej i komunikacyjnej

 

Tożsamość – media (GG-205)

(przewodniczy dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB)

Dr Sylwia Jaskuła, WSPR w Warszawie Informacyjna przestrzeń tożsamości i komunikacji

Dr Natasza Korczarowska-Różycka, UŁ Kino dialogu tożsamości – na przykładzie twórczości Woody Allena

Dr Maria Świątkiewicz-Mośny, UJ Konstruowanie tożsamości regionalnej na przykładzie mediów elektronicznych

Dr Agnieszka Łukasik-Turecka, WSNS w Lublinie Rola tygodników opiniotwórczych w kształtowaniu tożsamości politycznej w Polsce w latach 1990 - 2005

Mgr Agata Dembek, UW, Mgr Agata Nawrotny, UW Tożsamość z poradnika? Rola dyskursu terapeutycznego w kształtowaniu obrazu współczesnej kobiety na podstawie analiz wybranych programów TVN Style

Dr Justyna Szulich-Kałuża, KUL JPII Językowy obraz rodziny w „Polityce”: strategie komunikacyjne w kształtowaniu tożsamości

 

Tożsamość – (e)migracje (CN-208)

(przewodniczy dr hab. Mirosław Sobecki, UwB)

Dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, prof. SWP „Tarapaty tożsamości” – reprezentacja literacka w opowiadaniach Bharatee Mukherjee

Dr Robert Wyszyński, UW Nigdy u siebie. Przemiany tożsamości emigrantów polskich z Kazachstanu osiedlających się w Rosji, Niemczech i Polsce

Dr Mariusz Dzięglewski, UP im. KEN w Krakowie Tożsamość społeczno–kulturowa młodych Polaków w Irlandii

Dr Monika Banaś, UJ Tożsamość ponad granicami. Parlamentarna Rada Samów jako przykład komunikacji ponadpaństwowej

Dr Anna Krasnodębska, WSZA w Opolu Zagraniczne migracje zarobkowe kobiet z Opolszczyzny. Na marginesie rozważań nad tożsamością

Mgr Barbara Janik, UAM Złapani w sieć, czyli o podtrzymywaniu narodowej tożsamości za pomocą Internetu przez emigrantów

13:30 – 14:30 Obiad

14:30 – 15:20 Sesja plenarna popołudniowa (sala C-1031)

Dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ – Tożsamość w przestrzeni międzykulturowej

Prof. dr hab. Irena Bukowska-Floreńska, UŚ – Tożsamość społeczno- kulturowa w refleksji etnologa/antropologa kulturowego

Prof. dr hab. Marek Szczepański, dr Anna Śliż, GWSH – Tożsamość w procesie metropolizacji

15:20 – 15:40 – Przerwa – kawa, herbata

15:40 – 16:50 – Obrady w grupach

Tożsamość – media (C-1031)

(przewodniczy dr hab. Ewa Nasalska)

Dr hab. Jacek Kurzępa, UZ Upodmiotowienie grup mniejszościowych przez media

Mgr Bogumiła Mateja, UAM Medialne rozgrywki. Telewizja i rozmowy o telewizji a tożsamość

Mgr Agata Macionżek, UMCS Wszystko na pokaz. Tożsamość w kulturze celebrites

Ks. dr Marek Pytko, KUL JPII Elementy tożsamościowe mediów katolickich w nauczaniu Jana Pawła II

 

Tożsamość – Internet (GG-205)

(przewodniczy dr hab. Ludwik Kozołub, prof. UO)

Dr hab. Stanisław Jędrzejewski, prof. KUL Tożsamość w sieci

Prof. dr hab. Sergij Trojan, Kijowski Uniwersytet Slawistyczny Internet i tożsamość religijna (na przykładzie ukrnetu)

Dr Małgorzata Bieńkowska –Ptasznik, UwB Wpływ Internetu na afirmację tożsamości płci u osób

transseksualnych

Dr Anna Chudzik, PWSZ w Sanoku Emamy są STRASZNIE miłe;-))).Wpływ autorefleksji na

poczucie tożsamości społeczności internetowej na przykładzie forum emama

 

Tożsamość – kultura (CN-208)

(przewodniczy dr hab.Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, prof. SWPS)

Dr hab. Teresa Sołtysiak, prof. UKW w Bydgoszczy Szczególne formy komunikacji – czy tylko w podkulturach młodzieżowych

Dr Jolanta Kociuba, UMCS Nowoczesna tożsamość – jednokulturowa czy wielokulturowa

Dr Katarzyna Ferszt-Piłat, WSGE w Józefowie k/Wwy Podręczniki języka polskiego dla cudzoziemców a kompetencja międzykulturowa

Dr Łukasz Stefaniak, KUL JPII Tożsamość kultury, a utopijny model wczoraj i dziś

17:00 – 18:00 Panel dyskusyjny: Tożsamość w erze globalizacji (wystąpienia po 10 min i dyskusja) (sala C-1031)

Prof. dr hab. Jacek Sobczak, UAM – Idea narodu europejskiego - szanse i zagrożenia dla tożsamości narodowych

Dr Krzysztof Kazimierz Przybycień, KUL JPII w Stalowej Woli – Tożsamość społeczno–kulturowa w dobie cywilizacji informacyjnej

Dr Robert Szwed, KUL JPII – Europejska sfera publiczna i media a tożsamości zbiorowe w Europie

Dr Małgorzata Gruchoła, KUL JPII – Kreowanie tożsamości i wizerunku Unii Europejskiej w „Dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych”

18:30 Uroczysty bankiet

WTOREK 9 VI

9:00 Sesja plenarna poranna (sala C-1031)

Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, UWr – Tożsamość a formy pamięci zbiorowej (komunikatywna, „medialna”, kulturowa)

Prof. dr hab. Marek Latoszek, UM w Gdańsku – Solidarność - radzenie sobie z tożsamościami: codzienną i historiotwórczą

Prof. dr hab. Alla Kyrydon, Kijowski Uniwersytet Międzynarodowy – Sytuacja religijna w nowoczesnej Ukrainie: aspekt tożsamościowy (identyfikacyjny)

Dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL JPII – Tożsamość polskiego parlamentarzysty w kontekście międzynarodowym

10:15 – 10:40 – Przerwa – kawa, herbata

10:40 – 13:15 – Obrady w grupach

Rodzaje tożsamości: religijna, mniejszości (C-1031)

(przewodniczy prof. dr hab. Sergij Trojan, Kijowski Uniwersytet Slawistyczny)

Prof. dr hab. Karol Klauza, KUL JPII Rola symbolu religijnego w kształtowaniu tożsamości

Dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB, Mgr Emilia Karmkowska, UwB Religijność jako wyznacznik polskiej tożsamości ludzi starych

Dr hab. Mirosław Sobecki, UwB Sztuka religijna jako przestrzeń komunikacyjna a identyfikacja z religią

Dr Natalia Niedźwiecka, UWr Być Łużyczaninem we współczesnym społeczeństwie niemieckim.

Dr Renata Hołda, UP im. KEN w Krakowie Czy istnieje tożsamość „galicyjska”?

Mgr Adam Świątek, UJ Z rozważań nad problematyką tożsamości narodowo–etnicznej „gente Rutheni natonie Poloni” w XIX–wiecznej Galicji

Mgr Agata Chutnik, UŁ Co znaczy być Polakiem? Perspektywa polskiej mniejszości na Litwie

Dr Witold Sobczak, Dr Maria Gołda-Sobczak, UAM Tożsamość mniejszości narodowych w europejskim porządku prawnym

 

Rodzaje tożsamości: narodowa, etniczna (GG-205)

(przewodniczy prof. dr hab. Jacek Sobczak, UAM)

Dr hab. Ludwik Kozołub, prof. UO Tożsamość w obliczu zagrożenia (na podstawie badań Sybiraków)

Dr Kamilla Dolińska, UWr Kryteria narodowej autoidentyfikacji Ślązaków a problem tożsamości

Dr Alicja Lisowska, UWr Tożsamość społeczno–kulturowa Dolnoślązaków w XXI wieku

Dr Małgorzata Abassy, UJ Między „indywidualnym” a „wspólnotowym”. Dziewiętnastowieczne korzenie współczesnej tożsamości Rosji

Dr Edward Nycz, UO Ja – My – Oni. Uwarunkowania i konsekwencje identyfikacji na pograniczu etniczno–kulturowym

Dr Wojciech Wądołowski, PWSZ w Białej Podlaskiej Budowanie polskiej tożsamości w polskiej szkole?

Mgr Ksenia Kakareko, UAM Zagadka tożsamości Białorusinów

Mgr Emilia Jakubowska, UwB Kurpie – grupa regionalna czy etniczna?

 

Tożsamość – pamięć (CN-208)

(przewodniczy dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ)

Dr Dariusz Wadowski, KUL JPII Mit Europy jako składnik polskiej tożsamości

Dr Jarosław Załęcki, UG Rola pamięci zbiorowej w konstruowaniu tożsamości narodowej – przypadek Niemiec

Dr Stanisław Lenik, Akademia im. Długosza w Częstochowie Rola pamięci społecznej w kształtowaniu tożsamości narodowej Polaków

Dr Małgorzata Głowacka-Grajper, UW Od Zabużan do miłośników Kresów. Pamięć o przeszłości jako element współczesnych tożsamości

Mgr Wiktoria Kudela-Świątek, UJ Między wyobrażeniem a rzeczywistością. Obraz Ojczyzny w pamięci historycznej repatriantów z Kazachstanu

Mgr Julia Sałacińska, UwB Znaczenie traumy kulturowej w kształtowaniu tożsamości narodowej. Przypadek Polaków z Kazachstanu

Mgr Joanna Sacharczuk, Mgr Katarzyna Gromadzka, UwB Znani, nieznani. Obraz podlaskich Żydów w świadomości licealistów

Dr Lidia Dakowicz, UwB Wartości w procesie komunikowania się nauczyciela z uczniem

13:30 – 14:30 Obiad

14:30 – 15:30

Sesja plenarna popołudniowa (sala C-1031)

Prof. dr hab. Janusz Adamowski, UW – Obecność kultury w procesie komunikowania – konsekwencje dla tożsamości

Dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, prof. UJ – Ikonizacja informacji. Fotografia prasowa na przełomie XX i XXI wieku

Dr hab. Jacek Dąbała, prof. KUL JPII – Ezopowa tożsamość dziennikarstwa

15:30 – 15:55 – Przerwa – kawa, herbata

16:00 – 18:00 – Obrady w grupach

Tożsamość – instytucje życia społecznego (C-1031)

(przewodniczy dr hab. Teresa Sołtysiak, UKW w Bydgoszczy)

Dr Tadeusz Kowalewski, PB Kultura organizacyjna czynnikiem kształtującym tożsamość uczelni i

studentów

Mgr Alicja Waszkiewicz, UW Tożsamość organizacyjna a wielowymiarowy wizerunek uniwersytetu

Dr Małgorzata Gałęziowska, WSIE TWP w Olsztynie Działania komunikacyjne odbiorcy oferty instytucji kulturalnych w Olsztynie

Dr Andrzej Wasilewski Rola Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w kształtowaniu polskiej tożsamości

Mgr Grzegorz Winnicki, KUL JPII Biblioteka czynnikiem kształtującym tożsamość narodową Polaków

Dr Stanisław Lachowski, UMCS Praca na rzecz rodziny elementem tożsamości rodziny rolniczej

Dr Małgorzata Szyszka, KUL JPII Komunikacja czynnikiem kształtowania tożsamości w rodzinie

Dr Mirosław Matosek, WSBA w Łukowie System komunikacji społecznej czynnikiem

kształtowania kultur organizacyjnych polskich oddziałów firm globalnych

 

Czynniki kształtowania tożsamości (GG-205)

(przewodniczy dr hab. Jacek Kurzępa, UZ)

Dr Jagoda Jezior, UMCS Rola pracy zawodowej w kształtowaniu tożsamości drobnych przedsiębiorców

Dr Wojciech Muszyński, UWM Muzyka rockowa jako czynnik kształtowania tożsamości

Mgr Maja Drzazga, UŚ Budowanie narodowej tożsamości poprzez muzykę

Dr Małgorzata Dzięgielewska, UŁ Tożsamość osób starszych w oczach młodzieży

Mgr Bartosz Pałgan, UŁ CB – radio jako system komunikacji kształtujący tożsamość społeczno – kulturową kierowców

Dr Adam T. Ustrzycki, Samoidentyfikacja regionalna i lokalna młodzieży ponadgimnazjalnej Opolszczyzny

Dr Maria Miczyńska-Kowalska, KUL JPII Konsumpcja formą społecznego komunikowania upodobań i tożsamości jednostki

Mgr Małgorzata Sławek-Czochra, KUL JPII Czy istnieje tożsamość graficiarza?

 

Tożsamość – komunikacja (CN-208)

(przewodniczy dr hab. Stanisław Jędrzejewski, prof. KUL)

Dr hab. Michał Gajlewicz, UW Tożsamość zbiorowa a zasada koncentracji

Dr Karina Stasiuk-Krajewska, UWr O wartościach i wartościowaniu w badaniach nad tożsamością komunikacyjną

Dr Tomasz Maślanka, UW Hermeneutyczno–komunikacyjny wymiar tożsamości społecznej

Dr Dorota Misiejuk, UwB Kultura materialna prawosławnych mieszkańców Białostocczyzny w komunikacji międzypokoleniowej

Dr Monika Podkowińska, SGGW Tożsamość jednostki a proces komunikowania

Dr Aneta Duda, KUL JPII Marka w kształtowaniu tożsamości konsumentów

Mgr Piotr Miller, UŁ Konstruowanie tożsamości ratownika górskiego w ujęciu symbolicznointerakcjonistycznym

Mgr Magdalena Cedro, KUL JPII Rola mediów w kształtowaniu obrazu obcych etnicznie

18:15 Kolacja

 

SPONSORZY:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Europejska Fundacja Natolin

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2009, godz. 11:01 - Krzysztof Jurek