W dniach 26-27 czerwca 2013 w Nałęczowie

odbędzie się 

ogólnopolska konferencja naukowa

pt. „Tożsamość religijna w nowoczesności”

 

Tematyka konferencji:

Tożsamość w ogóle, w tym i tożsamość religijna, zarówno jednostki jak i zbiorowości w tzw. nowoczesności przechodzą swoistą próbę. Obserwując „los” tożsamości religijnej wielu osób, powstają pytania: na ile tożsamość religijna w nowym kontekście nowoczesności pozostaje taka sama jak dawniej, a na ile, w jakim zakresie, i przede wszystkim w czym, ulega zmianie? Czy tożsamość religijna jest w ogóle potrzebna nowoczesnym ludziom? Czy jest ona dzisiaj ważna? Czy dzisiejsi ludzie wykazują troskę o to, aby mieć wyraźną tożsamość religijną i jacy to są ludzie? Jak powinno się ją kształtować? Czy występują różnice tożsamości religijnej, w jakim zakresie i w zależności od jakich uwarunkowań? To podstawowe pytania, jakie będą przedmiotem dyskursu z różnych punktów widzenia: katolików, prawosławnych, protestantów, muzułmanów, osób innych tożsamości religijnych.

 

Organizatorzy:

Katedra Socjologii Kultury, Instytut Socjologii KUL; Katedra Kultury Medialnej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2013, godz. 14:26 - Krzysztof Jurek