Koło Naukowe Studentów Ekonomii eBiznesu Pro-e

zaprasza do udziału

w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej

„Uczestnicy gry rynkowej”

która odbędzie się 17 maja 2013 r.

na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli

miejsce konferencji: Aula im. Solidarności ul. Ofiar Katynia 6, Stalowa Wola

 

 

Informacje organizacyjne:

1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału w konferencji z podaniem tytułu referatu oraz wniesienie opłaty konferencyjnej na konto organizatora.

2. Konferencja odbędzie się w dniu 17 maja 2013r. na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli.

3. Obrady prowadzone będą w formie referatów na sesjach plenarnych i w sekcjach problemowych. Ze względu na konieczność limitowania czasu trwania konferencji, organizatorzy przeznaczają do 20 minut na każde wystąpienie.

4. Referaty należy przygotować zgodnie z wymogami_edytorskimi. Referaty po pozytywnej recenzji zostaną wydane w publikacji zbiorowej.

 

 

Tematyka konferencji:

1.      Organizacja i funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych

2.      Sposoby podejmowania decyzji inwestycyjnych

3.      Analiza techniczna, fundamentalna i portfelowa

4.      Wycena papierów wartościowych

5.      Inżynieria finansowa – instrumenty pochodne, dźwignia finansowa

6.      Strategie inwestowania

7.      Ryzyko uczestników rynku i zarządzanie ryzykiem

8.      Gra rynkowa parametrami monetarnymi

9.      Usieciowienie rynków finansowych

10.  Fundusze inwestycyjne na rynku kapitałowym

11.  Cykle giełdowe

12.  Zarządzanie finansami i finanse behawioralne

13.  Alternatywne formy inwestowania

14.  Inwestowanie w obligacje i metale szlachetne, czyli sposób na dodatkową emeryturę

15.  Inwestowanie na NewConnect

16.  Kapitał dla małych i średnich firm

17.  Fuzje i przejęcia

18.  Inwestowanie i oszczędzanie w trudnych czasach

19.  Debiut na NewConnect

20.  Nadzór korporacyjny w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa

21.  Zarządzanie wartością w warunkach niepewności

22.  Rola inwestorów w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa

23.  Technologie informacyjne w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa

24.  Innowacje w biznesie (e-commerce, e-biznes itp.)

 

 

Ważne terminy:

06 V 2013 – termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję

Zgloszenie_uczestnictwa w konferencji z podaniem nazwy uczelni, tytułu referatu należy przesyłać na adres koloproe@student.kul.pl

10 V 2013 – termin uiszczenia opłaty konferencyjnej

10 V 2013 – termin wysłania programu konferencji

17 V 2013 – rozpoczęcie konferencji oraz ostateczny termin dostarczenia referatów

 

 

Opłata:

Koszt udziału w konferencji wynosi 61,50 zł. Opłatę konferencyjną należy wnieść do dnia 10 V 2013 r. na konto:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

Bank Pekao S.A. III O/ Lublin

59124023821111000039262147

z dopiskiem Tydzien Inwestora, imię i nazwisko.

W ramach opłaty konferencyjnej, organizatorzy zapewniają: udział w obradach, obiad, serwis kawowy, materiały konferencyjne i publikację referatu. Zainteresowanych pomocą w rezerwacji noclegów prosimy o kontakt z organizatorami.

 

Komitet Organizacyjny konferencji:

Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk

Ewelina Sadecka

Elżbieta Beim

Edyta Dróżdż

Tomasz Staroń

Wiesław Bajek

Mateusz Religa

 

Komitet Naukowy Konferencji:

dr hab. Antoni Stasch, prof. KUL

dr hab. Antoni Magdoń, prof. KUL

dr Judyta Przyłuska

dr Piotr Sołtyk

Autor: Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2013, godz. 18:24 - Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk