W dniach 10-12 maja 2013 r., w mieście Mississagua (Kanada, prowincja Ontario) odbyła się konferencja pt. Współczesna Polska, jej miejsce w świecie, a wartości chrześcijańskie. Jej organizatorem był Uniwersytet Otwarty KUL, a osobami koordynującymi: dyrektor tej agendy p. Anna Tarnowska-Waszak oraz przedstawiciel UO KUL w Kanadzie – p. Marek Manturowicz. Projekt był współfinansowany ze środków otrzymanych z MSZ w ramach konkursu na realizację zadania Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.). Gośćmi specjalnymi konferencji byli: ks. Antoni Dębiński (rektor KUL), p. Krzysztof Stanowski (historyk, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, były podsekretarz stanu w MSZ) i Szymon Hołownia (dziennikarz, publicysta).

Konferencja zgromadziła kilkaset osób, dla których stała się okazją do usłyszenia wielu informacji oraz wymiany poglądów na temat współczesnej Polski – jej sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej, a także Kościoła i religii w Polsce oraz w życiu Polaków. Była też okazją do rozmów na temat współpracy pomiędzy KUL a polonią kanadyjską oraz różnymi instytucjami niepolonijnymi funkcjonującymi na terenie prowincji Ontario.