W roku 2013, pierwszym roku swojej działalności Uniwersytet Otwarty KUL zorganizował konferencję skierowaną do środowisk polonijnych w Kanadzie. Konferencja podzielona była na dwie części, a wydarzenia miały miejsce w mieście Mississagua (Kanada, prowincja Ontario, obok Toronto). Pierwsza część konferencji odbyła się w dniach 10-12 maja i nosiła tytuł Współczesna Polska, jej miejsce w świecie, a wartości chrześcijańskie. Gośćmi wydarzenia byli: p. Krzysztof Stanowski (historyk, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, były podsekretarz stanu w MSZ), Szymon Hołownia (dziennikarz, publicysta) oraz ks. Antoni Dębiński (rektor KUL).

Podczas drugiej, jesiennej części konferencji, która odbyła się w dniach 15-17 listopada pod tytułem  Współcześni wielcy Polacy, ich tożsamość i  znaczenie dla świata prelegentami byli natomiast ks. prof. Marcin Tkaczyk i ks. prof. Andrzej Szostek (rektor KUL w latach 1998-2004). Tytuły i treści  były tak ułożone, by dotrzeć do jak największej liczby zainteresowanych oraz różnych kręgów odbiorców, co udało się znakomicie. W wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób (do 300 osób za każdym razem). Organizatorem przedsięwzięcia był Uniwersytet Otwarty KUL, a osobami koordynującymi: dyrektor tej agendy p. Anna Tarnowska-Waszak oraz przedstawiciel UO KUL w Kanadzie – p. Marek Manturowicz. Projekt był współfinansowany ze środków otrzymanych z MSZ w ramach konkursu na realizację zadania Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.