W dniach 18-19 kwietnia br. odbyła się konferencja: W kręgu wartości: Bóg, Człowiek, Świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich.
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2008, godz. 00:34