22Natolin_2011_konferecja.JPG

Tożsamość i jej wielokulturowy kontekst stały się przedmiotem zainteresowania uczestników konferencji zorganizowanej prze Katedrę Socjologii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Centrum Europejskie Natolin (CEN), w dniach 7-8 listopada 2011 roku.  Było to kolejne, szóste spotkanie naukowe poświęcone tematowi badawczemu „Tożsamość osób, zbiorowości i instytucji”. Owocem dotychczasowych rozważań są publikacje: „Tożsamość polska w odmiennych kontekstach”, „Stałość i zmienność tożsamości”, Tożsamość i komunikacja”, „Odmiany tożsamości”. Problematyka konferencji doskonale wpisała się także w realizowany przez CEN projekt pt. „Fenomen państwa w wielopoziomowych porządkach polityczno-prawnych oraz w integracji europejskiej”. Program konferencji tworzyły cztery sesje plenarne oraz dziewięć bloków tematycznych realizowanych w grupach. W ciągu dwóch dni swoje referaty wygłosiło 54 uczestników. Obrady odbyły się w kompleksie pałacowo-parkowym  w Natolinie, w odrestaurowanych budynkach dawnej Stajni i Wozowni, gdzie na co dzień kształci się młodzież z College of Europe. Z racji ilości wystąpień omawiam tylko referaty wygłoszone na sesjach plenarnych.

Prof. Leon Dyczewski (KUL), przewodniczący konferencji, wprowadzając do jej tematu, podkreślił nieuchronność zjawiska wielokulturowości, nie ma już bowiem kultur zupełnie odizolowanych od innych. Bezpośrednio – poprzez kontakty z innymi, i pośrednio – poprzez media, produkty rynkowe, ideologie i systemy normatywne, grupy społeczne i jednostki stają wobec wielu problemów związanych z odmiennością kulturową. Jest to zjawisko wywołujące szczególny rodzaj wyzwań. 


Niektórzy dostrzegają w wielokulturowości przede wszystkim szansę rozwoju dowolnie projektowanych tożsamości. Inni akcentują zagrożenia, jakie płyną z wielokulturowości dla spójności i trwałości tożsamości. W imieniu CEN gości przywitał jego dyrektor,  mgr Grzegorz Tkaczyk, przedstawił także historię miejsca w którym odbywała się konferencja, z kolei dr Marek Cichocki (UW), dyrektor programowy CEN, zwrócił uwagę na znaczenie podjętej problematyki na płaszczyźnie polityczno-prawnej, zwłaszcza w obliczu tak dynamicznych przemian zachodzących we współczesnym świecie. 

Kliknij, aby zamknąć...       Kliknij, aby zamknąć...   Kliknij, aby zamknąć...      Kliknij, aby zamknąć...

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2012, godz. 17:55 - Krzysztof Jurek