1. „Powrót” Jacka Kaczmarskiego. Referat odczytany na V Ogólnopolskich Warsztatach Młodych Edytorów, Kazimierz Dolny, 26-28 X 2007 r.
2. Pomoc w organizowaniu konferencji Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u, Lublin, 21-23 X 2010 r.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2011, godz. 08:46 - Liliana Kycia