LISTOPAD 2013


 [27-28 listopada]

 

Konferencja z cyklu STUDIA NAD WIEDZĄ

Kreowanie społeczeństwa niewiedzy

 

Organizator: 

Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji; Katedra Filozofii Społecznej oraz Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych

Miejsce: Collegium Jana Pawła II,

sesja plenarna - sala C-1031; sesje tematyczne - C-304, C-306, C-318, C-321

ZAPROSZENIE, STRONA KONFERENCJI

 

 

PAŹDZIERNIK 2013


[21-22 października]

 

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Rodzina 2013

 

Organizator: Instytut Socjologii KUL, Instytut Socjologii UMCS, Urząd Statystyczny w Lublinie, Polskie Towarzystwo Statystyczne

Miejsce: 21 X - Trybunał Koronny (Rynek 1); 22 X - Collegium Jana Pawła II

STRONA KONFERENCJI

 

 

 

 MAJ 2013


[28 listopada]

  

Międzynarodowa Konferencja

Patria – lojalność – przynależność. Źródła tożsamości w zglobalizowanym świecie

 

Organizator: Ka tedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej

Miejsce: Collegium Norvidianum, aula CN-208

PROGRAM / ULOTKA (pdf)

 

  


 

[13-15 maja]

 

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nałęczów 2013

Gospodarcze i społeczne strategie działań w warunkach kryzysu finansowego. Doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej

 

Organizator: Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych KUL, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Instytut Socjologii PSW w Białej Podlaskiej

Miejsce:  Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe „ENERGETYK” (ul. Paderewskiego 10, 24-140 Nałęczów)

STRONA KONFERENCJI

 

  

KWIECIEŃ 2013


[17 kwietnia]

 

Ogólnopolska Konferencja

z cyklu II Lubelskie Spotkania Antropologiczne - Kultura wartości i kultura użycia

Kicz we współczesnej kulturze

 

Organizator: Katedra Antropologii Społecznej KUL oraz Instytut Socjologii PSW w Białej Podlaskiej

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

PLAKAT ; STRONA KONFERENCJI

 

 

GRUDZIEŃ 2012


[11-12 grudnia]

 

XXX Dni Praw Człowieka

Prawa zmarłych?

 

Organizator: Katedra Socjologii Prawa i Praw Człowieka KUL

Miejsce: Collegium Jana Pawła II, Collegium Norvidianum

PROGRAM (pdf)

 

 

LISTOPAD 2012


  [28-29 listopada]

 

Ogólnopolska Konferencja

Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności

 

Organizator: Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji; Katedra Filozofii Społecznej oraz Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych

Miejsce: Collegium Jana Pawła II,

sesja plenarna - sala C-1031; sesje tematyczne - C-304, C-306, C-318, C-321

PROGRAM (pdf) ; STRONA KONFERENCJI

 

 


   [28 listopada]

  

Regionalna Konferencja

Ekonomia społeczna - za czy przeciw?

 

Organizator: Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta i Instytut Socjologii KUL

Miejsce: Aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego KUL

PROGRAM / PLAKAT (jpg)

 

 

PAŹDZIERNIK 2012 


 [15-16 października]

 

Międzynarodowa Konferencja

Społeczna odpowiedzialność gospodarki

 

Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Fundacja Konrada Adenauera

Miejsce: I dzień: Collegium Jana Pawła II, sala C-1031; II dzień: Collegium Norvidianum, sala CN-208

PROGRAM / PLAKAT (pdf)

  


 [9 października]

 

 Ks. Antoni Szymański (1881-1942). Rektor - Uczony - Działacz społeczny

 

Organizator: Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej KUL

Miejsce: Gmach Główny KUL, sala 205

PROGRAM / PLAKAT (pdf)

 

 

MAJ 2012


[ 21 - 23 maja ]

 

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Kryzys finansowy – przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej”

 

Organizator: Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych KUL JPII, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH oraz Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Miejsce: Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe „ENERGETYK”, ul. Paderewskiego 10, 24-140 Nałęczów

ULOTKA INFORMACYJNA (pdf) ; STRONA KONFERENCJI

 

 

KWIECIEŃ 2012


[ 11 kwietnia ]

 

Ogólnopolską Konferencję Naukową 

Kultura wartości. Kultura użycia. Ku prywatyzacji religii? Lubelskie Spotkania Antropologiczne 

Organizator: Katedra Antropologii Społecznej KUL i Instytut Socjologii PSW im. Papieża JPII

Miejsce: Collegium Jana Pawła II, sala C-1031

PROGRAM KONFERENCJI (PDF)

 

 

GRUDZIEŃ 2011


[ 20 grudnia ]


XXIX Dni Praw Człowieka

50 lat Europejskiej Karty Społecznej

 

Organizator: Katedra Socjologii Prawa i Praw Człowieka KUL

Miejsce: KUL JPII, Collegium Jana Pawła II, C-1031

PROGRAM ; PLAKAT (pdf) ; ULOTKA (pdf)

 


[ 1 - 2 grudnia ]

 

Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Studiów nad wiedzą"

Tworzenie iluzji społecznych - wiedza w sferze publicznej

 

Organizator: Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji KUL, Katedra Filozofii Społecznej KUL, Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych KUL

Miejsce: KUL JPII, Collegium Jana Pawła II,

PROGRAM (doc) ; PLAKAT (pdf) 

 

 

LISTOPAD 2011


[ 28 listopada ]

 

IX konferencja z cyklu

Socjolog na rynku pracy, czyli frapująca przyszłość

 

Organizator: Koło Studentów Socjologii KUL

Miejsce: KUL JPII, Collegium Jana Pawła II, C-1031

PROGRAM   PLAKAT

  


[ 18 - 20 listopada ]

 

I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

sekcja Wydziału Nauk Społecznych, pt. Człowiek wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa

 

Organizator: Rada Doktorantów KUL

Miejsce: KUL, Collegium Jana Pawła II

PROGRAM

 


[ 7 - 8 listopada ]

 

Międzynarodowa Konferencja

Tożsamość w wielokulturowym kontekście. Tożsamość osób, zbiorowości i instytucji

 

Organizator: Katedra Socjologii Kultury i Kultury Medialnej KUL oraz Centrum Europejskie Natolin

Miejsce: Centrum Europejskim Natolin; ul Nowoursynowska 84, Warszawa

PROGRAM

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2013, godz. 14:56 - Tomasz Peciakowski