Konferencje naukowe (aktywny udział):

Referat pt. Dawne i nowe psychologiczne koncepcje dojrzałej religijności, wygłoszony na konferencji "Religijność i duchowość - dawne i nowe formy", Wrocław, 22-23 czerwca 2009 r.
 
Komunikat pt. Ojciec a nieintencjonalne wychowanie religijne dziecka, przedstawiony na Ogólnopolskiej Interaktywnej Sesji pt. "Nauki Społeczne i Wychowanie", Lublin, 30 maja 2009 r.
  
Plakat (z E. Trubiłowicz i M. Pakułą) pt. "Miłość ojca jest miłością warunkową". O możliwych psychologicznych konsekwencjach przyjęcia pewnego założenia, przedstawiony na Ogólnopolskiej Interaktywnej Sesji pt. "Systemowe Spojrzenie na Wychowanie", Lublin, 16 maja 2008 r.
 
Referat pt. Wybrane wychowawcze uwarunkowania religijności personalnej, wygłoszony na XXXIX Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski "Psychologiczno-pastoralne aspekty Eucharystii", Wrocław, 16-18 września 2007 r.

Plakat (z E. Trubiłowicz) pt. Style pełnienia roli ojca we współczesnych rodzinach, przedstawiony na Ogólnopolskiej Interaktywnej Sesji pt. "Wybrane Problemy Wychowawcze", Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 1 czerwca 2007 r.

Referat pt. Poziom autonomii moralnej a poczucie sensu życia i wartości sensotwórcze u młodzieży licealnej, wygłoszony na XV Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP, Ustroń, 22-25 czerwca 2006 r.

Referat (z M. Braun-Gałkowską) pt. Chrzest w rodzinie, wygłoszony na XXXVII Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski "Psychologiczno - pastoralne aspekty sakramentów", Kraków, 26 września 2005 r.

Plakat (z grupą seminaryjną) pt. Sytuacja psychologiczna osób o różnym poziomie autonomii moralnej, przedstawiony na XI Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych, Lublin, 29-31 marca 2004 r.
Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2009, godz. 09:07 - Tomasz Gosztyła