Konferencje międzynarodowe:
16-17 listopada 2012: Психологічні детермінанти функціонування здорової родини (Psychologiczne wyznaczniki funkcjonowania zdrowej rodziny). The International Conference Imagination and life. The perspective of contemporary psychology. Lublin
12-14 maja 2008: Prowadzenie warsztatów pt.: Relation quality in the therapeutic team while using method of Therapeutic Community treatment, w ramach projektu ECEtt training by travel, organizowanego przy udziale Uniwersytetu w Ghent.
15-18 marca 2007: Plakat pt.: Upbringing to be benevolent, przedstawiony na The 1-st  Symposium of Pedagogy and Psychology PhD Students, Wrocław.
 
Konferencje krajowe:
 
2.06.2014 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Dziecko wykorzystywane seksualnie- kontekst prawny, medyczny, rodzinny i środowiskowy, Warszawa, referat: Zachowania seksualne dzieci i młodzieży. Norma rozwojowa.
12-14.11.2013 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt: Pomoc rodzinie osób uzależnionych - teoria i praktyka. Kielce, referat (razem z E.Trubiłowicz): Brzytwa Ockhama czy full service? Co pomaga rodzinie z problemem alkoholowym-analiza przypadków.
27-29.05.2013 XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Gdańsk, referat: Funkcjonowanie systemu rodzinnego a kształtowanie się postaw społecznych.
23-25.09.2012 44 Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski pt: Caritas w parafii a psychologia pastoralna. Warszawa, referat: Wychowanie do życzliwości. Rola rodziny w kształtowaniu postaw społecznych.
15-16.11.2011 Konferencja naukowo-szkoleniowa pt: Interwencja, terapia, rehabilitacja uzależnienia i współuzależnienia-nowe podejścia. Kielce, referat pt. Dynamika zmian w strukturze osobowości bezdomnych alkoholików leczonych w placówkach odwykowych.
21-23.10.2011. Konferencja trzech sekcji psychoterapii pt. Czy psychoterapia zmienia mózg?-Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków, referat pt. Zastosowanie Testu Rorschacha do badania zmian w osobowości bezdomnych alkoholików w trakcie leczenia odwykowego. Analiza przypadku
18-19 maja 2011: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w służbie Rodziny” pt. Zdrowotne aspekty życia rodzinnego, Gdańsk, referat pt. Znaczenie rodzicielskich technik wychowawczych w rozwoju postaw społecznych.
18 czerwca 2011: Ogólnopolska Interaktywna Sesja pt „ Człowiek na różnych etapach życia. Perspektywa wychowawcza", Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, komunikat pt.: Projekcyjny obraz rodziny młodzieży życzliwej
15.05.2010: Ogólnopolska Interaktywna Sesja pt Wychowanie na progu XXI wieku. Spojrzenie nauk społecznych na wychowanie w środowisku rodzinnym, szkolnym i medialnym.  Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, komunikat: Przekazywanie wartości w rodzinie.
21-22 maja 2009: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w służbie Rodziny” pt. Rodzina fundamentem rozwoju i wychowania człowieka, Gdańsk, referat pt. Wybrane aspekty funkcjonowania dzieci z rodzin psychologów. badanie testem Rorschacha.
16 maja 2008: Ogólnopolska Interaktywna Sesja „Systemowe spojrzenie na wychowanie", Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, plakat pt.: Psychologiczna charakterystyka dzieci pochodzących z rodzin psychologów.
1 czerwca 2007: Ogólnopolska Interaktywna Sesja  „Wybrane problemy wychowawcze", Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, plakat pt.: Metoda Rorschacha w badaniu dojrzałości emocjonalnej.
17-18 maja 2004:  Konferencja „Dziecko i media elektroniczne - nowy wymiar dzieciństwa",  Supraśl, referat pt.:  Analiza wartości występujących w programach telewizyjnych.
wrzesień 2003: Konferencja „Człowiek wobec śmierci, aspekty psychologiczno - pastoralne", Kraków, referat pt.: Wolontariat hospicyjny- analiza psychologiczna na przykładzie Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci.
marzec 2003: Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych Aktualia, Lublin, warsztat pt.: Terapia ruchem.
Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2014, godz. 20:48 - Hanna Elżanowska