Wybrane prezentacje wyników na konferencjach w formie referatów i posterów:

  1. Poniewozik M. 2004. Euglenophyte flora in three lowland water reservoirs in Polesie Region (CE Poland). XXIX Congress of SIL, Lahti - Finland.
  2. Pasztaleniec A., Wojciechowska W., Turczyński M., Dawidek J. 2005: Phytoplankton of river lakes in relation to flooding by the Bug River (Eastern Poland), Fourth Symposium for European Freshwater Sciences, Kraków.
  3. Pasztaleniec A. 2007. Phytoplankton communities in oxbow lakes with free-floating plant dominance (the Middle Bug River Valley, Poland) International conference of young scientists "Advances in Botany and Ecology". Proceedings of the International Conference of Young Scientists, Kiev.
  4. Poniewozik M. 2007. Taxonomical diversity within Trachelomonas genus in a former, small clay-pit. Proceedings of the International Conference of Young Scientists, Kiev.
  5. Wojciechowska W., Solis M. 2007. Abiotic environment and phytoplankton domination in lakes of different trophy. Proceedings of the XXVI International Phycological Conference, Lublin - Nałęczów.
  6. Solis M., Mencfel R. 2006. Fitoplankton wybranych zbiorników wodnych w strefie oddziaływania Kanału Wieprz- Krzna. XX Zjazd Hydrobiologów Polskich, Toruń.
Autor: Agnieszka Artemiuk
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2013, godz. 10:05 - Agnieszka Artemiuk