2014

 • 10.10.2014 r., „Filozofia Technologii II. I cóż po edukacji w czasach technologii”, organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, tytuł wystąpienia: Edukacja online z perspektywy krytycznej teorii techniki.

 

2013

 • 07.06.2013 r., „GMO jako przedmiot oceny moralnej”, organizator: Instytut Filozofii URz, Rzeszów, tytuł wystąpienia: GMO z perspektywy krytycznej teorii techniki. Zarys problemu.

 • 06.03.2013 r., „Retoryka klasyczna a współczesne formy perswazji”, konferencja zorganizowana przez Wydział Filozofii KUL, kierunek Retoryka stosowana, Lublin, tytuł wystąpienia: O argumentacji i perswazji w sporach technoentuzjastów i technosceptyków.

 

2012

 • 17.11.2012 r. II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów w KUL, sekcja: Filozofia wobec wyzwań współczesności, tytuł wystąpienia: Kilka słów o A. Feenberga ujęciu filozofii techniki.
 • 11.11.2012 r. XXIV  OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM ARYSTOTELESOWSKIE „Główne pojęcia filozofii Arystotelesa”, Kazimierz Dolny nad Wisłą, tytuł wystąpienia: Kilka uwag o inspiracjach arystotelesowskich w filozofii techniki.
 • 7-9.10.2012 r. IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCA NAUKOWA „Bezpieczeństwo człowieka a solidarność”, tytuł wystąpienia: Postęp techniczny a solidarność. Kilka uwag w kontekście krytycznej teorii techniki.
 • 19.09.2012 r., IX Polski Zjazd Filozoficzny, Gliwice – Wisła 2012, tytuł wystąpienia:Andrew Feenberga argumenty przeciw determinizmowi technicznemu.
 • 17.05.2012 r. Człowiek w Kulturze – Historia i Wyzwania Współczesności, tytuł wystąpienia: Strach przed postępem – kilka uwag o nurtach antytechnicznych.

 

2011

 • 18-20.11.2011 r. I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Lublin KUL, Sekcja pt. Po co nam dziś filozofia?, tytuł wystąpienia: Po co filozofia człowiekowi postępu technicznego?
 • 4-6.11.2011 r. XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Arystotelesowskie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą; tytuł referatu: Arystoteles a filozofia techniki.
 • 7-9.09.2011 r. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo człowieka a rozwój naukowo-techniczny” w Drohiczynie; tytuł wystąpienia: Problem oceny postępu technicznego.

 

2010

 • 5-7.11.2010 r. XXII Ogólnopolskie Sympozjum Arystotelesowskie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą; tytuł referatu: Zarys rozumienia techniki na gruncie filozofii Arystotelesa.
Autor: Piotr Biłgorajski
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2015, godz. 21:10 - Piotr Biłgorajski