Referaty i postery przedstawione na konferencjach krajowych i międzynarodowych przez pracowników Katedry Ekologii Stosowanej od roku 2009.

 

2015
Kitowski I., Łopucki R. 2015. Small carnivores in urban and agricultural landscape of south-east Poland – case study of the weasel (Mustela nivalis). 17th International Symposium on Landscape and Landscape Ecology. 27-29 maja, Nitra, Słowacja. Poster.
Kociuba P., Kozak I., Perzanowski K., Klich D., Kozak H., Stępień A. 2015. Forecasting of landscape dynamics using computer models: a case study at Roztocze Wschodnie (Eastern Poland). 17th International Symposium on Landscape and Landscape Ecology. 27-29 maja, Nitra, Słowacja. Poster.
Kozak I., Perzanowski K., Kociuba P., Klich D. 2015. Forecasting of the dynamics of beech and fir forests of the Polish Bieszczady and the Ukrainian Beskidy Mts. under the influence of climatic changes. 17th International Symposium on Landscape and Landscape Ecology. 27-29 maja, Nitra, Słowacja. Referat.
2014
Artemiuk A., Łopucki R. 2014. Rezerwat przyrody w mieście. Wiedza o rezerwacie oraz jego znaczenie dla mieszkańców miasta. XV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2014 Walory przyrodnicze i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego. 23-24 września, Brzozów. Referat.
Derwich A., Mróz I., Klich D. 2014. European beaver in Bieszczady National Park. III Międzynarodowa Konferencja Forum Carpaticum Local Responses to Global Challenges. Ivan Franko National University of Lviv, UJ, 16-18 września, Lwów, Ukraina. Poster.
Dubis L. 2014. Prawidłowości w układzie przestrzennym wydm śródlądowych prawobrzeżnej części Polesia Ukraińskiego. X Zjazd Geomorfologów Polskich Krajobrazy młodoglacjalne  ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość. SGP, WNoZ UMK w Toruniu, 16-19 września, Toruń. Referat.
Dubis L. 2014. Relict dunes of the right-bank side of Ukrainian Polissia: Peculiarities of expansion and formation. International Geographicial Union Regional Conference Changes Challenges Responsibility. IGU, UJ, 18-22 września, Kraków. Poster.
Klich D., Łopucki R. 2014. Wind farms may affect spatial distribution of terrestrial mammals  a case study in Beskid Niski Mts. (Northern Carpathians). III Międzynarodowa Konferencja Forum Carpaticum Local Responses to Global Challenges. Ivan Franko National University of Lviv, UJ, 16-18 września, Lwów, Ukraina. Referat.
Klich D., Łopucki R., Gielarek S. 2014. Farmy wiatrowe Podkarpacia i ich możliwy wpływ na zwierzęta naziemne. XV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2014 Walory przyrodnicze i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego. 23-24 września, Brzozów. Referat.
Łopucki R., Kiersztyn A. 2014. Zarządzanie bioróżnorodnością na terenach zurbanizowanych  matematyczne narzędzia wspierania decyzji. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Fauna miast  Zwierzę, człowiek, miasto – wzajemne oddziaływania i zależności. UTP, 18-19 września, Bydgoszcz. Referat.
Łopucki R., Kitowski I. 2014. Synurbizacja zębiełka białawego Crocidura leucodon (Hermann, 1780) w miastach wschodniej Polski. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Fauna miast  Zwierzę, człowiek, miasto  wzajemne oddziaływania i zależności. UTP, 18-19 września, Bydgoszcz. Referat.
Mróz I. 2014. Wpływ bobra europejskiego na różnorodność drobnych ssaków w Bieszczadzkim i Magurskim Parku Narodowym. XV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2014 Walory przyrodnicze i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego. 23-24 września, Brzozów. Referat.
Mróz I., Łopucki R., Orłowska B., Klich D. 2014. Are small mammals a vector of Mycobacterium bovis for European bison population in Bieszczady Mts? III Międzynarodowa Konferencja Forum Carpaticum Local Responses to Global Challenges. Ivan Franko National University of Lviv, UJ, 16-18 września, Lwów, Ukraina. Poster.
Perzanowski K. 2014. 50 years after first reintroduction of wisents to the Carpathians: successes and problems. 2nd International Conference "Wisente im Rothaargebirge" From captivity to freedom – challenges for a returning species. WisentWelt Wittgenstein, 30 września-2 października, Bad Berleburg, Niemcy. Referat.
Perzanowski K., Januszczak M., Wołoszyn-Gałęza A. 2014. Obszary zabudowane a rozmieszczenie przestrzenne żubrów w Bieszczadach. XXIII Międzynarodowa Konferencja MRB "Karpaty Wschodnie" Wpływ czynników antropogenicznych  na rozmieszczenie roślin i zwierząt w Karpatach. BdPN, 17-20 września, Ustrzyki Dolne. Referat.
Perzanowski K., Welz M., Januszczak M., Kaczor S., Wołoszyn-Gałęza A. 2014. Przypadki śmiertelności żubrów w Bieszczadach. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Żubry w Bioregionie Mirosławiec. SMŻ, 4-5 września, Wałcz. Referat.
Wasiak P., Perzanowski K. 2014. Post-release dispersal patterns of wisent bulls introduced to Bieszczady Mountains. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Żubry w Bioregionie Mirosławiec. SMŻ, 4-5 września, Wałcz. Referat.

Wojciechowski K. 2014. Prof. Józef Paczoski  badacz i obrońca przyrody Polski i Ukrainy. W 150-lecie urodzin. XV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2014 Walory przyrodnicze i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego. 23-24 września, Brzozów. Referat.

2013

Artemiuk A., Łopucki R. 2013. Edukacja przyrodnicza na przykładzie Wirtualnego Muzeum Przyrodniczego. W stronę nowych rozwiązań... XIV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2013 Walory przyrodnicze, turystyczne i kulturowe północnej części Euroregionu Karpackiego. 23-24 września, Brzozów. Referat.

Derwich A., Mróz I. 2013. Bóbr europejski w Bieszczadzkim Parku Narodowym  stan populacji i efekty działalności bobrów w ekosystemach Parku 20 lat po reintrodukcji. XXII Międzynarodowa Konferencja MRB "Karpaty Wschodnie" 40 lat ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na tle historii badań i ochrony różnorodności biologicznej Karpat Wschodnich. BdPN, 26-29 września, Ustrzyki Dolne. Poster.

Gielarek S., Klich D., Żukowska K. 2013. Funkcjonowanie organizmów żywych w warunkach fotozanieczyszczenia. XIV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2013 Walory przyrodnicze, turystyczne i kulturowe północnej części Euroregionu Karpackiego. 23-24 września, Brzozów. Referat.

Gielarek S., Klich D., Żukowska K. 2013. Zanieczyszczenie nocnego nieba światłem – współczesny problem obszarów zurbanizowanych. XIV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2013 Walory przyrodnicze, turystyczne i kulturowe północnej części Euroregionu Karpackiego. 23-24 września, Brzozów. Referat.

Klich D., Perzanowski K. 2013. Problemy restytucji żubra na Kaukazie. IX Konferencja z cyklu „Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie” Metody Ochrony i Gospodarowania Populacjami Dzikich Zwierząt w Lasach. CEPL, 27-28 marca, Rogów. Poster.

Nowak Z., Olech W., Perzanowski K., Łopieńska M. 2013. 50 years after reintroduction analysis of genetic variation within free herds of European bison (Bison bonasus) in the Bieszczady Mountains. Międzynarodowa Konferencja 11th International Mammological Congress: Queen's University Belfast. International Federation of Mammologists, 11-16 sierpnia, Belfast, Irlandia Północna, Wielka Brytania. Poster.

Olech W., Perzanowski K. 2013. Cele i efekty wzbogacania genetycznego populacji żubra w Karpatach. IX Konferencja z cyklu „Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie” Metody Ochrony i Gospodarowania Populacjami Dzikich Zwierząt w Lasach. CEPL, 27-28 marca, Rogów. Referat.

Olech W., Perzanowski K. 2013. Restitution of the wisent, the success and its price. Międzynarodowa Konferencja 11th International Mammological Congress: Queen's University Belfast. International Federation of Mammologists, 11-16 sierpnia, Belfast, Irlandia Północna, Wielka Brytania. Referat.

Perzanowski K. 2013. Historia, stan obecny i perspektywy ochrony populacji żubra w Bieszczadach. XXII Międzynarodowa Konferencja MRB "Karpaty Wschodnie" 40 lat ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na tle historii badań i ochrony różnorodności biologicznej Karpat Wschodnich. BdPN, 26-29 września, Ustrzyki Dolne. Referat.

Perzanowski K. 2013. Restitution of the wisent to the Carpathians. Międzynarodowa Konferencja Forest cover changes in mountainous regions  drivers, trajectories and implication (FORECOM) Opening conference. UJ, 5-8 marca, Kraków. Referat.

Perzanowski K., Wołoszyn-Gałęza A. 2013. Znaczenie ochrony żubra dla ochrony karpackiej przyrody. Sympozjum podsumowujące działania projektu Tropem karpackich żubrów. Fundacja Bieszczadzka, 11 grudnia, Lutowiska. Referat.

Perzanowski K., Januszczak M., Wołoszyn-Gałęza A. 2013. Variability of concentration sites of wisents from the Bieszczady population in multiannual cycle. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Żubry w Karpatach. SMŻ, 5-6 września, Czarna k/Ustrzyk Dolnych. Referat.

Perzanowski K., Wołoszyn-Gałęza A., Januszczak M. 2013. Efektywność restytucji żubra w Karpatach. IX Konferencja z cyklu „Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie” Metody Ochrony i Gospodarowania Populacjami Dzikich Zwierząt w Lasach. CEPL, 27-28 marca, Rogów. Referat.

Wojciechowski K. 2013. Idea ochrony absolutnej i problemy jej wdrażania w zapowiednikach Ukrainy. XIV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2013 Walory przyrodnicze, turystyczne i kulturowe północnej części Euroregionu Karpackiego. 23-24 września, Brzozów. Referat.

Wołoszyn-Gałęza A., Perzanowski K. 2013. Żubry w Karpatach dawniej i dziś. Sympozjum popularnonaukowe rozpoczynające działania projektu Tropem karpackich żubrów. Fundacja Bieszczadzka, 25 czerwca, Stakcin, Słowacja. Referat.

2012

Barszcz K., Orłowska B., Kupczyńska M., Wąsowicz M., Mróz I., Łopucki R. 2012. Morfometria serca nornicy rudej (Myodes glareolus). XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych Nauka praktyce. UP, 13-15 września, Wrocław. Poster.

Gielarek S., Klich D. 2012. Konsekwencje zmian użytkowania terenu w Bieszczadach Zachodnich w aspekcie degradacji gruntów. XIII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2012 Ekologiczne, sozologiczne i turystyczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionów przygranicznych Polski, Słowacji i Ukrainy. 25-26 września, Brzozów. Referat.

Januszczak M., Perzanowski K. 2012. A chance for the restoration of wisents to Northern Caucasus. X Międzynarodowa Konferencja Żubr w tradycji Rzeczypospolitej. SMŻ, 6-7 września, Kiermusy. Referat.

Klich D., Perzanowski K. 2012. Żubry linii kaukasko-nizinnej na Kaukazie. X Międzynarodowa Konferencja Żubr w tradycji Rzeczypospolitej. SMŻ, 6-7 września, Kiermusy. Referat.

Łopucki R. 2012. Behawioralne adaptacje u gatunków synurbijnych  przykład zimowego behawioru myszy polnej Apodemus agrarius. XIII Toruńskie Seminarium Ekologiczne  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekologia miasta. UMK, 25-26 maja, Toruń. Referat.

Łopucki R., Mróz I. 2012. Abiotyczne i biotyczne zmiany środowiska wywołane przez rudbekię nagą Rudbeckia liaciniata (L.)  inwazyjny gatunek rośliny z rodziny astrowatych Asteraceae. VIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie  Gatunki obce w lasach. CEPL, 29-30 marca, Rogów. Poster.

Łopucki R., Mróz I. 2012. Azmiana preferencji siedliskowych u gatunków inwazyjnych na przykładzie rudbekii nagiej Rudbeckia liaciniata (L.) i nawłoci kanadyjskiej Solidago canadensis (L.). VIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie   Gatunki obce w lasach. CEPL, 29-30 marca, Rogów. Poster.

Mróz I., Łopucki R. 2012. Drobne ssaki naziemne w środowisku miejskim ograniczenia siedliskowe i wzorce rozmieszczenia w gradiencie urbanizacji. XIII Toruńskie Seminarium Ekologiczne  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekologia miasta. UMK, 25-26 maja, Toruń. Referat.

Mróz I., Łopucki R., Orłowska B. 2012. Czy drobne ssaki mogą być wektorem prątka gruźlicy dla bieszczadzkiej populacji żubrów? XIII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2012 Ekologiczne, sozologiczne i turystyczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionów przygranicznych Polski, Słowacji i Ukrainy. 25-26 września, Brzozów. Referat.

Niewinna M., Żukowska K. 2012. Potencjalne konsekwencje zmian klimatycznych na funkcjonowanie górskich systemów leśnych ze szczególnym uwzględnieniem systemu glebowego Bieszczad. XIII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2012 Ekologiczne, sozologiczne i turystyczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionów przygranicznych Polski, Słowacji i Ukrainy. 25-26 września, Brzozów. Referat.

Perzanowski K. 2012. Conservation and management of wisent population in the Carpathian ecoregion. Konferencja ekspertów Management of captive and free ranging European bison. WisentWelt Wittgenstein, 12-14 marca, Bad Berleburg, Niemcy. Referat.

Perzanowski K. 2012. Management of transboundary wisent populations in the Carpathians. Międzynarodowa Konferencja European bison management  lessons from the past. IBS PAN, 10-12 października, Białowieża. Referat.

Perzanowski K. 2012. Ochrona i zarządzanie populacją żubrów na terenie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących na terenach pogranicza. PWSZ Chełm, PZŁ Chełm, UP Lublin, 13-14 września, Chełm. Referat.

Perzanowski K. 2012. Research techniques used in the restitution program for the Carpathian wisent population. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teraźniejszość i przyszłość nauk o zwierzętach. WHiBZ UR, 21-22 czerwca, Kraków. Referat.

Perzanowki K., Januszczak M., Wołoszyn-Gałęza A. 2012. The assessment of wisent population structure in Bieszczady Mountains. X Międzynarodowa Konferencja Żubr w tradycji Rzeczypospolitej. SMŻ, 6-7 września, Kiermusy. Referat.

Perzanowski K., Wołoszyn-Gałęza A., Januszczak M. 2012. Żubry w Karpatach  wymagania przestrzenne i siedliskowe. XXI Międzynarodowa Konferencja MRB "Karpaty Wschodnie" Człowiek i przyroda w Karpatach  przekształcenia krajobrazu, konkurencja o przestrzeń i zasoby naturalne. BdPN, 13-15 września, Ustrzyki Dolne. Referat

2011

Artemiuk A., Łopucki R. 2011. Magurski Park Narodowy jako obszar monitoringu migracji Rhopalocera. XII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2011 Człowiek a ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Karpatach polskich, słowackich i ukraińskich. 28-29 września, Brzozów. Referat.
Gnioska D., Łopucki R., Mróz I., Mydlak P. 2011. Kret europejski Talpa europaea jako przykład gatunku odpornego na urbanizację. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Fauna miast Biologia i zagrożenia gatunków. UTP, 14-15 września, Bydgoszcz. Poster.
Klich D., Gielarek S. 2011. Dynamika zmian użytkowania ziemi i jej wpływ na powierzchnię leśną a teoria neomaltuzjanizmu na przykładzie Karpat. XII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2011 Człowiek a ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Karpatach polskich, słowackich i ukraińskich. 28-29 września, Brzozów. Referat.
Łopucki R., Mróz I. 2011. Różnorodność biologiczna fauny miast stan, zagrożenia i persektywy ochrony. XII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2011 Człowiek a ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Karpatach polskich, słowackich i ukraińskich. 28-29 września, Brzozów. Referat.

Łopucki R., Mróz I., Berliński Ł., Burzych M. 2011. Różnorodność gatunkowa i synurbizacja drobnych ssaków na terenach zurbanizowanych na przykładzie Lublina. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Fauna miast Biologia i zagrożenia gatunków. UTP, 14-15 września, Bydgoszcz. Referat.

Łopucki R., Szeląg A. 2011. Miejskie i podmiejskie populacje chomika europejskiego Cricetus cricetus: różnice w zagęszczeniach i preferencjach siedliskowych. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Fauna miast Biologia i zagrożenia gatunków. UTP, 14-15 września, Bydgoszcz. Poster.

Mróz I. 2011. Fauna siedlisk przekształconych przez bobry. II Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2011 Człowiek a ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Karpatach polskich, słowackich i ukraińskich. 28-29 września, Brzozów. Referat.
Mróz I., Łopucki R. 2011. Rola dolin rzecznych dla zachowania różnorodności fauny ssaków w mieście. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Fauna miast Biologia i zagrożenia gatunków. UTP, 14-15 września, Bydgoszcz. Poster.
Niewinna M., Jarosz A., Tomas E. 2011. Typ użytkowania łąk w Magurskim Parku Narodowym a aktywność gleb. XII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2011 Człowiek a ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Karpatach polskich, słowackich i ukraińskich. 28-29 września, Brzozów. Referat.
Olech W., Perzanowski K. 2011. Ochrona i modelowanie populacji żubra. Konferencja Naukowa Zrównoważone łowiectwo jako narzędzie gospodarowania populacjami zwierząt. SGGW, 6 kwietnia, Warszawa. Referat.
Perzanowski K. 2011. Korytarze ekologiczne dla dużych ssaków w ekoregionie karpackim. XX Międzynarodowa Konferencja MRB "Karpaty Wschodnie" Ekosystemy leśne jako fundament integralności przyrodniczej i różnorodności biologicznej Karpat. BdPN, 8-10 września, Ustrzyki Dolne. Referat.
Perzanowski K. 2011. Wisents in Poland after 80 years of their restitution and perspectives for the future. Konferencja Międzynarodowa 8th Baltic Theriological Conference. NRC, 7-9 października, Palanga, Litwa. Referat.
Perzanowski K., Januszczak M., Wołoszyn-Gałęza A. 2011. Utilisation of the terrain by wisents in Bieszczady Mountains. IX Międzynarodowa Konferencja Żubry, Lasy, Jeziora. SMŻ, 22-23 września, Malinówka. Referat.

2010

Artemiuk A., Łopucki R. 2010. Rola rezerwatów florystycznych w ochronie motyli. XI Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2010 Walory ekologiczne, przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Podkarpacia. 28-30 września, Brzozów. Referat.
Deodatus F., Protsenko L., Bashta A., Kruhlov I., Korzhyk V., Tatuh S., Bilokon M., Shkitak M., Movchan I., Catanoiu S., Deju R., Perzanowski K., Davids L., Bakker P. 2010. Realising trans‐boundary ecological connectivity in the Ukrainian Carpathians. I Międzynarodowa Konferencja Forum Carpaticum Integration of Nature and Society towards Sustainability. UJ, 15-17 września, Kraków. Referat.

Gielarek S., Antosiewicz M., Klich D. 2010. Przekształcenia struktury krajobrazu Bieszczad Zachodnich. XI Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2010 Walory ekologiczne, przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Podkarpacia. 28-30 września, Brzozów. Referat.

Klich D., Artemiuk A. 2010. Wybiórczość siedliskowa bociana czarnego na przykładzie Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie". XI Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2010 Walory ekologiczne, przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Podkarpacia. 28-30 września, Brzozów. Referat.
Kuemmerle T., Perzanowski K., Radeloff V.C. 2010. European bison habitat and metapopulation viability in the Carpathian Mountains. I Międzynarodowa Konferencja Forum Carpaticum Integration of Nature and Society towards Sustainability. UJ, 15-17 września, Kraków. Referat.
Laszczak E., Ostapowicz K., Kuemmerle T., Kozak J., Perzanowski K., Radeloff V.C. 2010. Modelling of potential connectivity of European bison herd ranges in the Carpathian Mountains using graph theory approach. Międzynarodowa Konferencja XXIII World IUFRO Congress. IUFRO, 23-28 sierpnia, Seul, Korea. Poster.

Łopucki R. 2010. Przyrodnicze konsekwencje introdukcji obcych gatunków roślin na przykładzie rudbekii Rudbeckia laciniata (L.). XI Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2010 Walory ekologiczne, przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Podkarpacia. 28-30 września, Brzozów. Referat.

Mróz I. 2010. Wpływ bobra europejskiego na różnorodność gatunkową flory strefy przybrzeżnej cieków wodnych w Bieszczadzkim Parku Narodowym. XI Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2010 Walory ekologiczne, przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Podkarpacia. 28-30 września, Brzozów. Referat.

Mróz I., Łopucki R. 2010. Rzadkie gatunki drobnych ssaków Podkarpacia. XI Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2010 Walory ekologiczne, przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Podkarpacia. 28-30 września, Brzozów. Referat.
Niewinna M. 2010. Aktywność wybranych gleb leśnych Beskidu Niskiego. XI Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2010 Walory ekologiczne, przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Podkarpacia. 28-30 września, Brzozów. Referat.
Olech W., Perzanowski K. 2010. Conservation strategy for the European bison in Poland. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ochrona Żubra w Puszczy Białowieskiej. ZBS PAN, 25-27 lutego, Białowieża. Referat.
Perzanowski K., Januszczak M. 2010. A dispersion rate in a wisent population of Bieszczady Mountains. Konferencja Żubr w Puszczy Królewskiej. SMŻ, 9-10 września, Niepołomice. Referat.
Perzanowski K., Januszczak M., Wołoszyn-Gałęza A. 2010. Analiza pokrycia terenu w obrębie areału żubrów bieszczadzkiej populacji zachodniej. XIX Międzynarodowa Konferencja MRB "Karpaty Wschodnie" Wpływ aktualnych sposobów gospodarowania na zachowanie zasobów przyrodniczych Karpat. BdPN, 23-25 września, Ustrzyki Dolne. Poster.
2009

Klich D. 2009. Konik polski w Bieszczadach – założenia projektu swobodnego wypasu koników. Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2009 Walory ekologiczne i turystyczne w Euroregionie Karpackim. 8-9 października, Brzozów. Referat.
Kuemmerle T., Radeloff V.C., Perzanowski K., Sipko T., Baskin L. 2009. Changes in European bison habitat availability and connectivity in the Carpathians due to land use change after the breakdown of socialism. Międzynarodowa Konferencja Annual Meeting of the International Association of Landscape Ecology Coupling Humans and Complex Ecological Landscapes. US-IALE, 12-16 kwietania, Snowbird, Utah, USA. Referat.

Łopucki R., Mróz I. 2009. Obce gatunki roślin na obszarach chronionych  Bieszczadów. X Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2009 Walory ekologiczne i turystyczne w Euroregionie Karpackim. 8-9 października, Brzozów. Referat.

Mróz I., Łopucki R. 2009. Bóbr europejski w Bieszczadach. Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2009 Walory ekologiczne i turystyczne w Euroregionie Karpackim. 8-9 października, Brzozów. Referat.
Mróz I., Łopucki R. 2009. Faunistyczne konsekwencje wieloletnich deficytów wody w Kampinoskim Parku Narodowym na przykładzie przekształceń zespołu drobnych ssaków w lasach olszowych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. KPN, 24-26 września, Izabelin. Poster.
Mróz I., Łopucki R. 2009. Potencjalne i rzeczywiste miejsca występowania nornika północnego Microtus oeconomus w aspekcie postępującego zaniku i fragmentacji zbiorowisk turzycowych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. KPN, 24-26 września, Izabelin. Referat.

Niewinna M. 2009. Charakterystyka lasów Bieszczad z punktu widzenia procesów rozkładu i efektywności przepływu energii przez system ściółkowy. Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2009 Walory ekologiczne i turystyczne w Euroregionie Karpackim. 8-9 października, Brzozów. Referat.
Nowak Z., Olech W., Bukowczyk I., Perzanowski K., Krzewska L. 2009. Zmienność genetyczna wschodniej i zachodniej populacji żubrów bieszczadzkich. Międzynarodowa Konferencja 80 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej. BPN, 28-29 września, Białowieża. Referat.
Olech W., Perzanowski K., Nowak Z. 2009. The genetic improvement of European bison herds in the Carpathians – preliminary results. II Międzynarodowa Konferencja ECCB 2nd European Congress of Conservation Biology Conservation biology and beyond: from science to practice. European Section of the Society for Conservation Biology, 1-5 września, Praga, Czechy. Poster.
Perzanowski K. 2009. Ecological connectivity in south-eastern Poland. Międzynarodowa Konferencja Transboundary ecological connectivity in the Ukrainian Carpathians. A&W, 22 maja, Turka, Ukraina. Referat.
Perzanowski K. 2009. Monitoring stanu i dynamiki dużych ssaków. XVIII Międzynarodowa Konferencja MRB "Karpaty Wschodnie" Metody monitorowania i weryfikacji działań ochronnych w parkach narodowych i obszarach sieci Natura 2000. BdPN, 17-19 września, Ustrzyki Dolne. Referat.
Perzanowski K., Januszczak M., Wołoszyn-Gałęza A. 2009. Management of wisent population within a Natura 2000 site. Międzynarodowa Konferencja 80 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej. BPN, 28-29 września, Białowieża. Referat.
Perzanowski K., Januszczak M., Wołoszyn-Gałęza A. 2009. Migracje żubrów w Bieszczadach. XI Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna Poznać i ochronić różnorodność ssaków w Polsce czyli: zapalmy zielone światło dla faunistów. UAM, 7-9 września, Poznań. Poster.
   

 

Autor: Sylwia Gielarek
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2015, godz. 11:54 - Sylwia Gielarek