Udział w konferencjach międzynarodowych

 

 1. Rzym, wrzesień 1991, Angelicum, III Congressus Internationalis de Ethica et huius temporis humana consortione, referat: Bonum aut valor?
 2. Wilno, czerwiec 1994, III Międzynarodowy Kongres Nauka a jakość życia. Referat pt. Wokół nowożytnej koncepcji nauki, Polski Uniwersytet w Wilnie.
 3. Gródek Podolski (Ukraina), maj 1995, sympozjum pt. Chrześcijańskie korzenie naszych narodów, referat pt. Kulturotwórcza działalność człowieka.
 4. Lublin, 1996, KUL, Wolność we współczesnej kulturze; referat pt. SOFIA, Science and the Freedom of Man
 5. Barcelona, 1997, Balmesianum, Christ and the Concept of Classical Culture.
 6. Wilno, 13-17 sierpnia 1997, II Forum Polonijne, Rola dziedzictwa narodowego w edukacji młodego Polaka
 7. Lublin, 1998, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Sympozjum Zadania współczesnej metafizyki, referat pod tyt. Piękno czy wartość?
 8. Rzym, 7-10 września 2000, kongres z okazji 2000 lat chrześcijaństwa, referat pt. Personal dimension of christian culture.
 9. Notre Dame, 2000 International Meeting American Maritain Association, Faith, Scholarship, and Culture in the 21 st Century, October 19-22, 2000, University of Notre Dame, Center for Continuuing Education, USA, referat: Civilisation: immanent or transcendent.
 10. Boca Raton (Florida), American Maritain Association, 18-20. 10.2001, Dialogue in Latin Civilisation
 11. Lublin, KUL, 11.04.2002, I Międzynarodowe Sympozjum pt. Przyszłość cywilizacji Zachód, odczyt pt. Co to jest Zachód?
 12. Berlin, Polonijny Instytut Edukacji przy Misji Katolickiej w Berlinie, sympozjum pt. Quo vadis Europo?, odczyt pt. Europa bez Ojczyzn, 20.04.2002.
 13. Princeton (USA), American Maritain Association, sesja filozoficzna, wykład pt. The Relevance of the Classical Greek Conception of Slavery for Our Times, 17-20.10.2002.
 14. Lublin, KUL, 9.04. 2003, II Międzynrodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu: Kultura wobec techniki. Odczyt: Źródła technicyzacji kultury Zachodu.
 15. Rzym, 21-25 Settembre 2003, Angelicum, Pontificia Accademia di S. Tommaso d'Aquino, Societa Internazionale Tommaso d'Aquino, L'umanesimo cristiano nel III millenio: la prospettiva di Tommaso d'Aquino: odczyt pt. The Challenges of Contemporary Culture to Christian Humanism In Post-Communist Countries.
 16. Chicago, Annual International Meeting, American Maritain Association, The Human Person and a Culture of Freedom, University of Chicago, USA,16-19 October 2003: Freedom and Tolerance.
 17. Madrid, Hiszpania, VI Congreso Católics y la Vida Pública, Fundación Universitaria San Pablo-CEU, 19-21 Noviembre 2004, Postmodernism and the Fall of Marxism.
 18. Roma, II Giornata Europea degli Universitari, La ricerca intellettuale via per incontrare Cristo. L'insegnamento dellEnciclical Fides et ratio, Roma, 4-6 Marzo 2005, Pontificia Università Lateranense, Reason, Rationality, Ideology.
 19. Bujumbura (Burundi, Afryka), La Paix, Université National de Burundi, Culture et la Philosophie de la Paix, 22.02.2005.
 20. Lublin (KUL) 27.04. 2005, IV Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość cywilizacji zachodu: polityka a religia, odczyt: Polityka na rozdrożu cywilizacji.
 21. Barcelona, Catolicos y la vida publica, Universidad Abat Oliba, 31.03.2006, Lo Políticamente Correcto y su trasfondo filosófico e ideológico
 22. Roma, Ora et labora. The Labour in Europe, Pontifical Lateran University, 30.06-3.07. 2006, Il background ideologico della negligenza Intellettuale e del lavoro contemplativio nell'Europa contemporanea.
 23. Wilno, Europos Kalbu Dienos Savaite [Days of European Languages], University of Vilinius, Lithuania, 25.09.2006, The Place of Language in the Society and The Place of Language in Relations Between Political Power and Society.
 24. Nashville, Nature-Science-Culture: Contemporary Tensions, November 4, American Maritain Association, Thirtieth Annual International Meeting. Nature, Science and Wisdom: The Role of the Philosophy of Nature, November 2-5, 2006, Nashville, Tennessee, USA.
 25. Nashville, Dyskusja panelowa poświęcona mojej książce: Science in Culture (Rodopi 2006), Uczestnicy: C. Hancock, R. Blum, Th. Michaud, P. Redpath, P. Jaroszyński.
 26. Rzym, Incontro Europeo dei Docenti Universitari in occasione del 50° anniversario dei Trattati di Roma (1957-2007). Un nuovo umanesimo per l'Europa. Il ruolo delle Università, Roma, 21-24 Giugno 2007, How work and production have changed in the last 50 years in Eastern Europe?
 27. Lublin, Spór o cel i celowościowe wyjaśniania, z cyklu Zadania współczesnej metafizyki, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin, 13.12.2007, referat: Nauka i jej cele w kontekście historii.
 28. Lublin, 700-lecie śmierci bł. Jana Dunsa Szkota. Międzynarodowe Sympozjum Jubileuszowe, 8-10.IV. 2008, KUL, Katedra Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, referat: Wpływ Szkota na powstanie nowożytnej ontologii.
 29. Lublin, Sprawiedliwość – idee a rzeczywistość, z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu, 16.04.2008, Katedra Filozofii Kultury KUL, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Gilson Society (USA), Centre de Recherche en Éthique Économique de l'Université Catholique de Lille (Francja), referat: Sprawiedliwość: od mitologii do ideologii.
 30. Barcelona, Religión, Cultura y Educacción, Universidad Abat Oliba, Barcelona, 23.04.2008, referat: Religión, Cultura y Educacción: el caso de Polonia; dyskusja panelowa - Una mesa redonda sobre La deriva de la cultura contemporanea – La cultura contra la naturaleza.
 31. Roma, Allargare gli orizzonti della razionalità. VI Simposio Europeo dei Docenti Universitari, 5-8 Giugno 2008, Pontificia Università Lateranese: Ideology and the Concept of Science.
 32. Houston, Sign: Between Metaphysics and Ontology. 33rd Annual Meeting of the Semiotic Society of America, Texas, October 16-19, 2008.
 33. Lublin, XI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania współczesnej metafizyki pt.: Spór o rozumienie filozofii, 11.12. 2008, KUL, Katedra Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, referat: Jeden czy wiele celów filozofii?
 34. Lublin, 21.04.2009, 8 Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu. Terroryzm dawniej i dziś, Katedra Filozofii Kultury KUL, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Gilson Society, Universidad Abat Oliba, referat: Terroryzm: wojna cywilizacji.
 35. Maryland, Baltimore, 1-3.10.2009, The Inaugural North American Étienne Gilson Society, Thomist Humanism and the Future of Civilization, Loyola University, The Influence of Thomist Humanism on Polish Culture: Past, Present, Future.
 36. Tallin (Estonia), Trialogos Festival, 26-31.10.2009. Wykład: Liturgy and Metaphysics (29.10.2009).
 37. Barcelona, Una Societat Despersonalitzada? Propostes educatives, Universidad Abat Oliba CEU, 14-16.05.2010. “Depersonalized Society. Educational Proposals“How to make economics more economic in a classical sense
 38. Baltimore (USA), 5-7.10.2010, Philosophy and Language, American Catholic Philosophical Association, Richard Blum’s book Philosopy of Religion in the Renaissance.
 39. Lublin, 24.04.2010, Totalitaryzm – jawny czy ukryty, Fundacja: Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Gilson Society (USA), Facultad de Filosofía y Letras (Uniwersytet Valladolid, (Hiszpania), wykład pt. Co to jest totalitaryzm?
 40. Lublin, Spór o prawdę, 10.12. 2010, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, wykład pt. Spór o źródła prawdy: intelekt czy byt (aprioryzm czy aposterioryzm)
 41. Lublin, KUL, 13.05.2011, 3 Międzynarodowe sympozjum Gilson i religia, Katedra Filozofii Kultury KUL, International Gilson Society, referat: Gilson i Teilhard de Chardin
 42. Lublin, KUL, 14.05.2011, 10 Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu. Emigracja i cywilizacje, Katedra Filozofii Kultury KUL, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, International Gilson Society, referat: Skarb cywilizacji.
 43. Manila (Filipiny), 23-26 maja, 2011, Thomism and Asian Cultures: Celebrating 400 Years of Dialogue Across Civilizations, University of Santo Tomas: Aquinas metaphysics versus mythology, ontology and ideology.
 44. Wheeling (USA), 21-22 października, 2011, Leadership and the Liberal Arts, West Liberty University, referat: Socialism and Leadership: Reversing the Order of Nature.
 45. Lublin, Spór o dobro, 15.12. 2011 XIV Sympozjum metafizyczne, Zadania współczesnej metafizyki, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, wykład pt. Spór o dobro wspólne: indywidualizm, kolektywizm, personalizm?
 46. Barcelona, The 17th International Symposium on Ethics, Business and Society. Universal Ethics, Cultural Diversity, and Globalization, IESE Business School, 14-15.05.2012, Business in a Global Context: Universal Ethics or Cultural Relativism?
 47. Bogotá, 12.06.2012, Workshop biociencias y filosofía, Universidad de la Sabana, La filosofía de la tecnología y la metafísica
 48. Bogotá, 14.06.2012, Jornadas de filosofías, Universidad de la Sabana, La técnica y la despersonalización de la sociedad
 49. Bogotá, 20.06.2012, Workshop arte, Universidad de la Sabana, La metafísica y el arte.
 50. Toruń, „Katolicy i kultura: szanse i zagrożenia”, V Międzynarodowy Kongres, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej we współpracy z Katedrą Filozofii Kultury KUL, 16-17 listopada 2012 r. Referat: „Kultura masowa czy kultura wysoka? Ideologiczny kontekst sporu o kulturę w Polsce”. 
 51. Lublin, „Spór o piękno”, XV Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki”, 13.12.2012. Referat: W poszukiwaniu ideału piękna: od metafizyki piękna do ontologii wartości”,
 52. Caracas, Wenezuela, Universidad Católica Andrés Bello, Instituto de Teología para Religiosos, El Seminario Arquidiocesano de Caracas y Sociedad Venezolana de Filosofía, 29.01.2013, Kongres pt. „Iglesia Católica y Fundación de las Universidades”, referat: La verdad como el valor ético y la universidad (Prawda jako wartość etyczna a uniwersytet).
 53. Guayana, Wenezuela, Universidad Católica Andrés Bello (filia), 31.01.2013, La verdad como el valor ético y la universidad (Prawda jako wartość etyczna a uniwersytet).
 54. Puebla, 27-29. 08. 2013, XIII Encuentro Internacional de Centros de Cultura, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Ciencia y cultura en la posmodernidad
 55. XIII międzynarodowe sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu” pt. Jan Paweł II wobec totalitaryzmów, KUL, Katedra Filozofii Kultury, WSKSiM, Fundacja: Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Adler-Aquinas Institute, Lublin, 12.05.2014, tytuł wykładu: „Uniwersytet a totalitaryzmy”
 56. Lublin, 6.05.2015, 14 Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu. Elity: dawniej, dziś, jutro, Katedra Filozofii Kultury i Sztuki KUL, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Adler-Aquinas Institute, referat: Elity a cywilizacje.
 57. Toruń, 19-20.11.2015, Katolicy i sztuka: szanse i zagrożenia, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, referat: Sacrum a Słowo
 58. Białystok, 15.04.2016, Piękno w Sacrum, Politechnika Białostocka i in., referat: Piękno ZA czy PRZECIW Sacrum?

 

Udział w ważniejszych konferencjach polskich

 1. Lublin, Tydzień Filozoficzny, KUL, marzec 1994, Demokracja i demokracje, referat pt. Demokracja - politeja czy ochlokracja?
 2. Lublin, 1995, KUL, XXXVII Tydzień Filozoficzny, Wzloty i upadki filozofii, referat pt. Spór o cel filozofii.
 3. Toruń, VI Polski Zjazd Filozoficzny, 1995, referat pt. Ideologia czy filozofia?
 4. Lublin, 1996, KUL, XXXVIII Tydzień Filozoficzny, Prawa narodów. Od Pawła Włodkowica do Jana Pawła II, referat pt. Prawo narodów do własnej kultury.
 5. Białystok, II Kongres Rodzin Archidiecezji Białostockiej, 16-17 maja, referat pt. Rodzina a naród.
 6. Lublin, KUL, Sympozjum Sztuka negocjacji, referat pt. Moralne aspekty w tzw, sztuce negocjacji, 1-3 marca 2000.
 7. Lublin, KUL, Promocja I tomu Powszechnej Encyklopedii Filozofii, wykład pt. Enkyklios paideia jako forma kształcenia klasycznego człowieka, grudzień 2000.
 8. Warszawa, Sympozjum Wychowanie do starości, organizator Polskie Towarzystwo Nauczycieli, Warszawa 2.12.2000, referat pt. Rola seniora w rodzinie wielopokoleniowej.
 9. Toruń, WSKMiS, 16.11.2002, Encyklopedie filozoficzne w historii kultury, sesja pt. Filozofia w kulturze.
 10. Lublin (KUL) 27.04. 2005, IV Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość cywilizacji zachodu: polityka a religia, odczyt: Polityka na rozdrożu cywilizacji.
 11. Wrocław, Wrocławskie dni duszpasterstwa, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 27-29.08.2007, referat: Rodzina szczególnym obszarem apostolstwa.
 12. Łódź, Dziennikarz - między prawdą a kłamstwem, I Ogólnopolska Konferencja Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Łodzi, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 27.10. 2007, referat: Dziennikarz - świadek prawdy czy wyraziciel opinii?
 13. Lublin, Człowiek a przestrzeń, KUL i Kuratorium Oświaty w Lublinie, 15.11.2007, Dwaj architekci - dwie cywilizacje: Witruwiusz i Le Corbusier.
 14. Warszawa, Traktat reformujący. Quo vadis, Europo? Uniwersytet Stefana Kard. Wyszyńskiego, 10.01.2008, Unia Europejska a różne idee Europy.
 15. Toruń, Oblicza ładu, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń, 26.01.2008, referat: O ład w kulturze.
 16. Lublin, Veri amici veritatis, 50 Tydzień Filozoficzny, KUL, Lublin, 12.03.2008, referat: Czym jest piękno?
 17. Lublin, 51 Tydzień Filozoficzny. Metafizyka wielkich pytań, 9.03.2009, Koło Filozoficzne Studentów KUL, referat: Metafizyka czy ontologia?
 18. Warszawa, Instytut Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 24.10.2009, Troska Kościoła o rodzinę w Polsce i Europie, wykład: Rodzina a wychowanie do cywilizacji.
 19. Łódź, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, 24.10.2009, III Ogólnopolska Konferencja z cyklu Dziennikarz - między prawdą i kłamstwem - Granice kompromisu. Wykład: Cywilizacje a granice kompromisu.
 20. Ostrołęka, Kultura chrześcijańska ratunkiem przed zagrożeniami okultyzmu i magii, Konferencja: Magia cała prawda, 28.11.2009.
 21. Warszawa, Filozofia i kultura, Warszawski Dzień Filozofii w Ramach Międzynarodowego Dnia Filozofii, 20.11.2010, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 22. Łódź, Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole, konferencja Stowarzyszenia Edukacja i wychowanie oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 w Łodzi, 07.11.2011, wykład: Potrzeba autorytetu nauczyciela.
 23. Lublin, Spór realizm – idealizm, 7-10.03.2011, 53 Tydzień Filozoficzny, KUL, KFS KUL, Referat pt. Idealizm przeciwko pięknu
 24. „Co to jest globalizacja? Geneza, nurty, cele”, Konferencja „Dziennikarz między prawdą a kłamstwem. Ku czemu prowadzi globalizacja?” Łódź, 20.10.2012
 25. Łódź, 19.10.2013, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, Sympozjum: Dziennikarz ­ między prawdą a kłamstwem: Pamięć i tożsamość Polaków – dziś, wykład pt. Metody zakłamywania pamięci: dawniej i dziś”. 
 26. Legnica, Wyższe Seminarium Duchowne, 9.11.2013, Sympozjum Herosi wiary w walce o wolną Polskę, wykład pt. "Duchowa i społeczna koncepcja drogi do wolności Polski według Kard. Stefana Wyszyńskiego”
 27. Lublin, 12.12.2013, Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski, Sympozjum Zadania Współczesnej Metafizyki: Spór o naturę ludzką, wykład pt. Obrona natury ludzkiej ochroną humanistycznej kultury
 28. Warszawa, 7.12.2014, UKSW, Co wychowujemy: sumienie czy ego? Wykład pt. Zanik pojęcia grzechu w teologii i filozofii.
 29. Lublin, 14.04.2014, KUL i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Jan Paweł II wobec totalitaryzmów, wykład pt. Uniwersytet a totalitaryzmy.
 30. Lublin, 11.12.2014, KUL, Sympozjum Zadania Współczesnej Metafizyki. Wykład pt. Kultura śmierci czy kultura życia? Przyszłość ludzkiej cywilizacji.
 31. Niepołomice, 17.11.2016, XII Kongres Konserwatywny. Wykład pt. Ideologiczne źródła kryzysu rodziny.
 32. Lublin, 10.12.2015, Sympozjum Zadania Współczesnej Metafizyki. Wykład pt. Karol Wojtyła: tomista czy fenomenolog?
 33. Lublin, 12.05.2016, Sympozjum: Kultura i metoda - między swoistością i uniwersalizmem", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, referat: Spór o kulturę narodową w perspektywie sporu o kulturę wysoką.
 34. Poznań, 19.10.2016, Sympozjum: Z powrotem do Arystotelesa, Uniwersytet Adama Mickiewicza, referat:  Arystoteles wobec trzech koncepcji retoryki

 

Autor: Piotr Jaroszyński
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2016, godz. 18:22 - Piotr Jaroszyński