Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów KUL oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zapraszają Państwa na dyskusję panelową pt. Eurazjatycka Unia Gospodarcza – kto kogo? Złożona gra sił przyciągania i odpychania

 

hhmobnkhgpilegmk

 

NOTKI O GOŚCIACH

 

Paul Kaliniczenko, prawnik specjalizujący się w prawie międzynarodowym i europejskim, dyrektor Krajowej Szkoły Badań nad Integracją (Moskwa). W swojej działalności badawczej koncentruje się m.in. na prawie gospodarczym UE i aspektach prawnych w stosunkach Rosja-UE. Doradca w sprawach europejskich Ministerstwa Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej (2010) oraz w prawie europejskim Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej (2012).

 

Jakub Olchowski, politolog, adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się bezpieczeństwem międzynarodowym, a także tożsamością kulturową i relacjami kulturowymi na Bałkanach, w Europie Środkowo-Wschodniej oraz na obszarze poradzieckim. Wieloletni współpracownik organizacji pozarządowych i komentator wydarzeń międzynarodowych.

 

Andrzej Szabaciuk, historyk i politolog, adiunkt w Katedrze Studiów Wschodnich na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnomocnik Jego Magnificencji ks. Rektora KUL ds. Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów. Specjalizuje się w problematyce polityki migracyjnej, etnicznej i religijnej państw poradzieckich, sytuacji mniejszości narodowych i religijnych na Wschodzie oraz roli Kościoła katolickiego w życiu społeczno-politycznym państw dawnego bloku wschodniego.

 

 

Dr hab. Tomasz Stępniewski współwykonawcą grantu

z Forum Polsko-Czeskiego

W dniach 25-26 listopada 2016 r. w siedzibie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej odbyło się międzynarodowe seminarium ekspercie pt. „Polska i Czechy w środowisku (nie)bezpieczeństwa / Poland, the Czech Republic and NATO in fragile security contexts”. W seminarium wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz eksperci z KUL, IEŚW, Association for International Affairs (AMO) z Pragi, EUROPEUM z Pragi, OSW, PISM i UMCS. Podczas seminarium odbyła się również prezentacja raportu pt. „Poland, the Czech Republic and NATO in fragile security contexts”. Projekt i będące jego częścią seminarium realizowane są w ramach zadania publicznego „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2016”, grant nr BDG-687/2016, koordynowany przez dr. hab. Tomasza Stępniewskiego i dr. Annę Visvizi. Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz seminarium dostępne są na stronie projektu.

 


 

 

 

 

 


 

7 listopada 2016: Konferencja ogólnokrajowa

pt. Obszar poradziecki 25 lat po odzyskaniu niepodległości:

polityka, ekonomia, bezpieczeństwo

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundacja Rozwoju KUL, zapraszają na ogólnokrajową konferencję naukową pt. „Obszar poradziecki 25 lat po odzyskaniu niepodległości: polityka, ekonomia, bezpieczeństwo”, Lublin, 7 listopada 2016 roku.

 


 


 

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce,

Fundacja Rozwoju KUL,

Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie,

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego,

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej,

Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej,

zapraszają na międzynarodową konferencję

 

pt. „Europa Środkowo-Wschodnia w politycznych i kulturalnych interakcjach między Grupą Wyszehradzką, Unią Europejską i Federacją Rosyjską",

 

Lublin, 18 maja 2016 roku.

 

więcej informacji

 

 

 

 

 


 

 

 

10 maja 2016: Ukraina czasów Petra Poroszenki

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

oraz Wydział Nauk Politycznych i Zarządzania Informacją

NarodowegoUniwersytetu „Akademia Ostrogska" (Ukraina),

zapraszają

na międzynarodowe seminarium naukowe

pt. „Ukraina czasów Petra Poroszenki"

, Lublin, 10 maja 2016 roku.

 

 

 

 


 

 

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

 

oraz Europejska Fundacja Aktywności Społecznej

 

zapraszają na debatę

pt. „Przyszłość Ukrainy

 

Udział w niej wezmą przedstawiciele wszystkich partii politycznych zasiadających w polskim Parlamencie:

 

Małgorzata Gosiewska (PiS),

Jan Łopata (PSL),

Jakub Kulesza (Kukiz '15),

Wojciech Wilk (PO),

dr Bartłomiej Nowak (.Nowoczesna).

 

Debata odbędzie się

w piątek 8 kwietnia 2016 r.

o godz. 18

w Centrum Transferu Wiedzy KUL, w sali 408.

 

 

 

 

 


 

21 marca 2016: Szczyt NATO w Warszawie w lipcu 2016 roku. Implikacje dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

oraz

Fundacja Rozwoju KUL

zapraszają

na konferencję naukową pt. „

 

Szczyt NATO w Warszawie w lipcu 2016 roku.

Implikacje dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej",

 

DMMII-104

Lublin, 21 marca 2016 roku.

 

 

 

 

 


 

 

Dr hab. Tomasz Stępniewski przeprowadził wywiad z dr. George Soroka z Uniwersytetu Harvarda pt. Ukraine crisis, Russia and the West.

Zapraszamy do lektury wywiadu (link).

 


 

27-28 maja 2015 Transformacje w Europe. Ocenić przeszłość, zaprojektować przyszłość

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. „Transformacje w Europe. Ocenić przeszłość, zaprojektować przyszłość”, Lublin, 27-28 maja 2015 roku.

 


 

W dn. 23 kwietnia 2015 r. od godz. 10.50 w siedzibie Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbędzie się konferencja naukowa pt. „Problemy bezpieczeństwa we wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej”, organizowana przez Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL przy współudziale Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Fundacji Konrada Adenauera i Fundacji Rozwoju KUL.

Gorąco zapraszamy do udziału.

 

 

 

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017, godz. 23:22 - Andrzej Szabaciuk