organizowane przez Katedrę Literatury Realizmu i Naturalizmu

 1. Twórczość Bolesława Prusa (sesja ogónopolska)
  Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
  Nałęczów, 28-29 maja 1999
 2. Bolesław Prus. Pisarz - publicysta - myśliciel (sesja ogólnopolska)
  Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Instytut Filologii Polskiej UMCS
  Kazimierz Dolny, 11-13 października 2001
 3. Michał Bałucki. Czasy, twórczość, życie (sesja wewnętrzna)
  Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL
  Lublin, 24 listopada 2001
 4. Kazimierz Tetmajer. Poeta przemian (sesja wewnętrzna)
  Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL
  Lublin, 23 lutego 2002.
 5. Dziewiętnastowieczność - tradycje (sesja wewnętrzna)
  Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL
  Lublin, 14 grudnia 2002.
 6. Z perspektywy wieku XIX. (sesja wewnętrzna)
  Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL
  Lublin, 18 października 2003
 7. Literatura i sztuka II połowy XIX wieku. Światopoglądy - postawy - tradycje (sesja ogónopolska)
  Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UKSW
  Kazimierz Dolny, 24-26 października 2004
 8. Świat „Lalki" (sesja wewnętrzna)
  Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL
  Lublin, 11 grudnia 2004
 9. Etyka miłosierdzia w literaturze i kulturze polskiej II połowy XIX i początku XX wieku (sesja wewnętrzna)
  Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL
  Lublin, 23 kwietnia 2005.
 10. Bolesław Prus: pisarz nowoczesny. Teksty & idee (sesja ogónopolska)
  Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk
  Kazimierz Dolny, 18-20 października 2007.
  Prusolodzy w obiektywie Aleksandry Budrewicz-Beratan
 11. Bolesław Prus: nowelista. Teksty & idee (sesja ogólnopolska)
  Organizatorzy: Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL
  Kazimierz Dolny, 16-18 kwietnia 2009.
 12. Stanisław Fita: in memoriam (sesja ogólnopolska)
  Organizatorzy: Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL
  Lublin, 15 grudnia 2011.
 13. Życie i twórczość Bolesława Prusa z perspektywy 100 lat (sesja międzynarodowa)
  Organizatorzy: Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL, Towarzystwo Naukowe KUL, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UAM
  Nałęczów, 13-15 kwietnia 2012.
 14. Postać księdza w literaturze (sesja ogólnopolska)
  Organizatorzy: Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL, Towarzystwo Naukowe KUL, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach
  Kielce, 19-20 kwietnia 2013.
 15. Kontrasty, antagonizmy, sprzeczności, czyli o tym, co się nie łączy, nie lepi i nie klei w literaturze polskiej II połowy XIX wieku (ogólnopolska sesja doktorantów)
  Organizatorzy: Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL, Zakład Leczniczy "Uzdrowisko Nałęczów" S.A., Koło Naukowe Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL
  Nałęczów, 4 października 2013.
 16. Sen mara, Bóg wiara. Oniryzm, nadprzyrodzoność, eschatologia w literaturze II połowy XIX wieku (sesja wewnętrzna)
  Organizatorzy: Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL
  Lublin, 26 listopada 2013.
 17. Świętokrzyski szlak literacki - Sienkiewicz, Żeromski i inni (sesja ogólnopolska)
  Organizatorzy: Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL, Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego, Koło Naukowe Badań nad Twórczością Pozytywistów
  Święta Katarzyna, 21-22 lutego 2014.
 18. (Nie)bezpieczne związki literatury i filmu (sesja wewnętrzna)
  Organizatorzy: Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL
  Lublin, 17 czerwca 2014.

 

Poeci Młodej Polski

Polonistyka dzisiaj

 

Autor: Małgorzata Zwolińska
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2014, godz. 13:31 - Jakub Malik