dr Małgorzata Borkowska-Nowak

 

  • Europa i Wolność, Międzynarodowe Seminarium, Międzynarodowe Studia Ekonomiczne Europa (Lauenburg, Niemcy, lipiec 2000).
  • Etyka w biznesie, Ogólnopolska Konferencja, Katedra Etyki Społecznej i Politycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin 27-28 kwietnia 2001).
  • Etyka w życiu gospodarczym, IX Ogólnopolska Konferencja, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania (Łódź 12-13 maja 2005).
  • Bezpieczeństwo człowieka a proces transformacji systemowej, II Międzynarodowa Konferencja, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Siedlcach (Drohiczyn 7-9 września 2005).
  • Ideolodzy, kapłani i przywódcy Europy - teraz i jutro, Międzynarodowa Konferencja, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora (Pułtusk 10-11 września 2005).
  • Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych. Nierówności społeczne, II Interdyscyplinarna Konferencja, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław 5-6 czerwca 2006).
  • Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych. Oblicza bierności, III Interdyscyplinarna Konferencja, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław 11-12 czerwca 2007).
  • Racjonalność polityczna i rozum polityczny, Ogólnopolska Konferencja, Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów 16 kwietnia 2008).
  • Charlesa Taylora wizja nowoczesności: rekonstrukcje i interpretacje, Międzynarodowa Konferencja realizowana w ramach projektu PAN „Podmiotowość i tożsamość w społeczeństwach wielokulturowych" (Lublin 15-16 października 2008).

 

 

Autor: Małgorzata Borkowska-Nowak
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2009, godz. 19:31 - Andrzej Zykubek