Międzynarodowe

 • II Międzynarodowe Sympozjum Filozofii Kultury z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu na temat: Kultura wobec techniki, Lublin, 9 kwietnia 2003 r., zorganizowane przez Katedrę Filozofii Kultury KUL;
 • Międzynarodowy Kongres: Christian Humanism in the Third Millennium: The Perspective of Thomas Aquinas, Rzym, 21-25 wrzesień 2003 r., zorganizowany przez Pontifical Academy of Saint ThomasAquinas i Societá Internazionale Tommaso D' Aquino; Temat referatu: „Allan Bloom and Anti-Christian Sources of the American Education";
 • VI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Zadania współczesnej Metafizyki na temat: Metafizyka w filozofii, Lublin, 11 grudnia 2003 r., zorganizowane przez Katedrę Metafizyki KUL, Katedrę Filozofii Sztuki KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu;
 • III Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu na temat: Filozofia i edukacja, Lublin, 5 maja 2004 r., zorganizowane przez Katedrę Filozofii Kultury KUL oraz Fundację Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej;
 • IV Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu na temat: Człowiek i państwo, Lublin, 27 kwietnia 2005 r., zorganizowane przez Katedrę Filozofii Kultury KUL oraz Fundację Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej;
 • IX Międzynarodowa Konferencja pt. Nauka a jakość życia, Wilno, 23-25 czerwca 2005 r., zorganizowana przez Universitas Studiorum Polona Vilnensis w Wilnie; Temat referatu: „Wpływ rozwoju technologicznego (środków masowego przekazu) na życie współczesnego człowieka - wg Marshalla McLuhana";
 • VIII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania współczesnej Metafizyki pt.: Substancja - natura - prawo naturalne, Lublin, 15 grudnia 2005 r., zorganizowane przez Katedrę Metafizyki KUL, Katedrę Filozofii Sztuki KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; Wprowadzenie i podsumowanie dyskusji panelowej nt. „Spór o rozumienie natury";
 • V Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu na temat: Polityka a religia, Lublin, 28 kwietnia 2006 r., zorganizowane przez Katedrę Filozofii Kultury KUL oraz Fundację Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej;
 • Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna pt. Multiculturalism. What Common Identity?, Lublin, 28-29 września 2006 r., zorganizowana przez Katedrę Etyki Społecznej i Politycznej KUL;
 • IX Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania współczesnej Metafizyki pt. Dusza - umysł - ciało. Spór o jedność bytową człowieka, Lublin, 14 grudnia 2006 r., zorganizowane przez Katedrę Metafizyki KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu;
 • VI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu na temat: Ewolucjonizm czy kreacjonizm, Lublin, 18 kwietnia 2007, zorganizowane przez Katedrę Filozofii Kultury KUL, Fundację Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Universidad Abat Oliba - CEU  (Hiszpania), Gilson Society (USA); 
 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja pt. Literatura, kultura, tolerancja; organizator: Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Łódzki; Łódź, 28-31 maja 2007. Temat referatu: „Tolerancja a wolność z punktu widzenia filozofii realistycznej";
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Tolerancja a edukacja; Gdańsk, 15-16 listopada 2007 r., zorganizowana przez Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Temat referatu: „Tolerancja - otwartość - wychowanie z punktu widzenia filozofii realistycznej";

Krajowe

 • Sympozjum Arystotelesowskie, zorganizowane przez Koło Filozoficzne Studentów KUL, Kazimierz nad Wisłą, 15-16 listopada 2003 r.; 
 • 46. Tydzień Filozoficzny na temat: Filozofa Wschodu a Filozofia Zachodu, zorganizowany przez Koło Filozoficzne Studentów KUL w dniach 1-4 marca 2004 r.;
 • VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin, 14-18 września 2004 r., zorganizowany przez Komitet Nauk Filozoficznych PAN, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Uniwersytet Szczeciński; Temat referatu: „Rozumienie edukacji na gruncie filozofii realistycznej";
 • Konferencja filozoficzna pt. Kulturowe funkcje filozofii, Toruń, 9-10 czerwca 2005 r., zorganizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Temat referatu: „Rola filozofii w edukacji";
 • Konferencja naukowa nt. Rewolucja a zmiana społeczna, Poznań, 26-27 października 2006 r., zorganizowana przez Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; Temat referatu: „Rewolucja kulturalna w Stanach Zjednoczonych w 1968 r.";
Autor: Imelda Chłodna
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2007, godz. 20:33 - Ewa Grygierzec