Konferencje zorganizowane przez Katedrę Postępowania Cywilnego

 

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Tradycja i postęp w prawie sądowym cywilnym" (24-25 listopada 2006 r. Lublin) -wspólnie z Komisją Nauk Prawnych Oddziału PAN w Lublinie

 

 

  • IV Konferencja Naukowa z serii "Elektroniczne apekty wymiaru sprawiedliwości: Prawo a informacja" (12 kwietnia 2011 r. Lublin) - wspólnie z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

 

 

  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Doświadczenia i Perspektywy" (15-16 października 2015 r. Lublin) -  wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej.

    Program I dnia

    Program II dnia

 

 

 

 

Autor: Edyta Gapska
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2015, godz. 11:35 - Marta Ordon