Konferencja: Finanse publiczne a rozwój gospodarki

 


7 grudnia 2015 r. godz. 10.00, sala C-1031

Konferencja naukowa pt. Perspektywy i problemy rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

 

Konferencja realizowana z Narodowym Bankiem Polskim w ramach projektu z zakresu edukacji ekonomicznej „Złoty bezgotówkowy jest lepszy II: nowe perspektywy”.

 

Konferencja poświęcona jest problematyce aktualnych uwarunkowań oraz przewidywanych kierunków rozwoju bezgotówkowych form rozliczeń w Polsce. Dzięki wymianie doświadczeń oraz poglądów pomiędzy przedstawicielami środowiska praktyki gospodarczej oraz wiodących ośrodków akademickich możliwe będzie zidentyfikowanie kluczowych dylematów i wyzwań przed jakimi stają współcześnie strony zaangażowane w realizację obrotu bezgotówkowego.

 

Program konferencji

 


 

18 listopada 2013 roku

Konferencja naukowa pt. Obrót bezgotówkowy w Polsce - dylematy i wyzwania

 

Konferencja realizowana w ramach projektu z zakresu edukacji ekonomicznej „Złoty bezgotówkowy jest lepszy”, dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski. Zasadniczym celem projektu jest podniesienie poziomu, aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i korzyści płynących z upowszechnienia obrotu bezgotówkowego w Polsce wśród:

  • studentów Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie (przyszłych kapłanów w parafiach) w ramach cyklu planowanych spotkań szkoleniowych „Obrót bezgotówkowy w parafiach”;
  • przedstawicieli instytucji otrzymujących regularne masowe wpłaty gotówkowe, podmiotów sektora finansów publicznych organów administracji, studentów kierunków ekonomicznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką obrotu bezgotówkowego dzięki planowanej publikacji „Obrót bezgotówkowy w Polsce”;
  • przedstawicieli środowisk praktyki gospodarczej i wiodących polskich ośrodków akademickich w ramach planowanej konferencji „Obrót bezgotówkowy w Polsce – dylematy i wyzwania” – listopad 2013 r.

Program_konferencji.pdf

Monografia - spis treści

 

22 listopada 2012 roku

Konferencja naukowa pt. Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego
a wiarygodność przedsiębiorstwa

Program_konferencji.pdf

 

02 grudnia 2011 roku

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Polityka rachunkowości a jakość sprawozdania finansowego

Program_konferencji.pdf

Autor: Dorota Mikulska
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2016, godz. 22:05 - Maria Zuba-Ciszewska