•  „Kultura i metoda" - Krajowa konferencja filozoficzna; organizator: Instytut Filozofii UW; Warszawa, 15 czerwca 2007. Tytuł wykładu: „«Osoba» jako kryterium badawcze?".
 • „Literatura, kultura, tolerancja" - Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna; organizator: Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Łódzki; Łódź, 28-31 maja 2007. Tytuł wykładu: „Co to jest tolerancja? Stanowisko realizmu filozoficznego".
 • „Ewolucjonizm czy kreacjonizm?" - VI Międzynarodowe Sympozjum Filozoficzne z cyklu: „Przyszłość cywilizacji Zachodu"; organizator: Katedra Filozofii Kultury KUL, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Universidad Abat Oliba CEU (Hiszpania), Gilson Society (USA) oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej (Toruń); Lublin, 18 kwietnia 2007. Tytuł wykładu: „Jan Paweł II wobec ewolucjonizmu".
 • „Polityka a religia" - V Międzynarodowe Sympozjum Filozoficzne z cyklu: „Przyszłość cywilizacji Zachodu"; organizator: Katedra Filozofii Kultury KUL i Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej"; Lublin, 28 kwietnia 2006. Tytuł wykładu: „Między teokracją a laicyzacją: w poszukiwaniu tożsamości cywilizacji Zachodu".
 • „Kulturowe funkcje filozofii" - Krajowa konferencja filozoficzna; organizator: Instytut Filozofii UMK; Toruń, 9-10 czerwca 2005. Tytuł wykładu: „Podstawowe zadanie filozofii w kulturze".
 • „Co to jest filozofia kultury?" - Krajowa konferencja filozoficzna; organizator: Instytut Filozofii UW; Warszawa, 8 czerwca 2005. Tytuł wykładu: „Filozofie kultur czy filozofia kultury?"
 • „Człowiek i państwo" - IV Międzynarodowe Sympozjum Filozoficzne z cyklu: „Przyszłość cywilizacji Zachodu"; organizator: Katedra Filozofii Kultury KUL i Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej"; Lublin, 27 kwietnia 2005. Tytuł wykładu: „Polityczne aspiracje narodu".
 • VII Polski Zjazd Filozoficzny; Szczecin, 14-18 września 2004. Tytuł wykładu: „Personalistyczna koncepcja narodu".
 • „Filozofia i Edukacja" - III Międzynarodowe Sympozjum Filozoficzne z cyklu: „Przyszłość cywilizacji Zachodu"; organizator: Katedra Filozofii Kultury KUL i Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej"; Lublin, 5 maja 2004. Tytuł wykładu: „Edukacja a naród".
 • „The Human Person and a Culture of Freedom" - 27th Annual International Conference of American Maritain Association; Chicago (USA), 16-19 października 2003. Tytuł wykładu: „Freedom or Truth?: A Personalist's Reply".
 • „Christian Humanism in the Third Millenium: The Perspective of Thomas Aquinas" - The International Congress of Società Internazionale Tommaso d'Aquino, and The Pontifical Academy of Saint Thomas Aquinas; Rzym (Włochy), 21-25 września 2003. Tytuł wykładu: "On a Rejection of Essentionalism".
 • "Truth and Human Fellowship" - 25th Annual International Conference of American Maritain Association; Boca Raton (Floryda, USA), 18-20 października 2001. Tutuł wykładu: "Nation versus State".
Autor: Paweł Tarasiewicz
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2007, godz. 21:50 - Ewa Grygierzec