1. 7-10 września 2015 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu Pereca" organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLINPolskie Towarzystwo Studiów JidyszystycznychFundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego; Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL [zobacz fotoreportaż: część pierwsza; część druga; część trzecia; część czwarta;część piąta; część szósta], [program].

2. 18-20 listopada 2014 r. odbyła się w "Centrum Synagoga" w Zamościu Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś" [zobacz fotoreportaż]

3. 6-8 listopada 2013 r. odbyła się w "Centrum Synagoga" w Zamościu Międzynarodowa Mutlidyscyplinarna Konferencja Naukowa "Jan Karski - świadek, emisariusz, człowiek" organizowana przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego; Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce [zobacz fotoreportaż: część pierwsza; część druga] [plakat] [program].

4. 16-17 października 2012 r. odbyła się w "Centrum Syngoga" w Zamościu Ogólnopolska Konferencja naukowa "Dziecko żydowskie" organizowana przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [zobacz fotoreportaż] [plakat] [program].

5. 5-7 kwietnia 2011 r. odbyła się w "Centrum Syngoga" w Zamościu Międzynarodowa konferencja naukowa "Historia i kultura Żydów w Zamościu na Zamojszczyźnie" organizowana przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [zobacz fotoreportaż], [plakat].

6. 9-10 grudnia 2008 r. odbyła się w Jesziwie Mędrców Lublina Międzynarodowa konferencja naukowa „Literatura polsko-żydowska i jej kulturowe konteksty. Stan i perspektywy badań" organizowana przez Katedrę Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, [zobacz fotoreportaż], [plakat]

7. 14 października 2008 r. odbyło się spotkanie "Pisarstwo uwikłane w pamięć dwóch narodów - szkic do portretu Stanisława Wygodzkiego" w Sali Czarnej Centrum Kultyry w Lublinie. Organizatorzy spotkania: Centrum Kultury w Lublinie , Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Towarzystwo Polsko-Izraelskie w Lublinie [zobacz fotoreportaż],

 

Reportaż radiowy ze spotkania wyemitowany w cyklu "Wieczór literacko-muzyczny" w Polskim Radio Lublin 26.10. 2007 r. Autorką jest Red. Aneta Wójciszyn].

 

Irena Wygodzka

 

 

logo_radiolublin_120

Studenci o twórczości Stanisława Wygodzkiego

 

 

 

dr Monika Szabłowska-Zaremba

 

 

dr hab. Sławomir Jacek Żurek, prof. KUL

 

 

 

Dziękujemy serdecznie za udostępnienia audycji.
All rights reserved (c) 2002-2008 Radio Lublin 

 

8. 21 i 22 listopada 2006 r. odbyła się w Lublinie Miedzynarodowa Konferencja Naukowa "Żydzi w Lublinie. Żydzi we Lwowie. Miejsca - Pamięć - Współczesność", która została zorganizowana przez Pracownię Literatury Polsko-Żydowską KUL oraz Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" we współpracy z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie w ramach projektu: „Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów lubelskiego i lwowskiego" Interreg IIIA/TACIS CBS. [zobacz więcej]

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2016, godz. 14:03 - Agnieszka Karczewska