Pracownia Wojskowo-Historycznej działająca w ramach Instytutu Historii KUL oraz Zakład Historii Sztuki Wojennej i Polemologii Instytutu Strategii Wojskowej Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie-Rembertowie

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pt.

Przekaz informacji na wojnie i o wojnie

Będzie to kolejna konferencja w serii

Z DZIEJÓW WOJSKOWOŚCI POLSKIEJ I POWSZECHNEJ

Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2019 r. w Lublinie.

Zobacz szczegółowe informacje


INSTYTUT HISTORII KUL

zaprasza na wykład

Prof. Igora Iliuszyna z Uniwersytetu Kijowskiego

Dialog polskich i ukraińskich wydarzeń w Galicji i na Wołyniu

w okresie II wojny światowej

Wykład odbędzie się w środę 16 stycznia o godzinie 18:00 w sali 104 Centrum Transferu Wiedzy.


Katedra Historii Średniowiecznej
Katedra Historii XIX w.
Biblioteka Instytut Historii KUL

serdecznie zapraszają do udziału w sesji:

HISTORYCY O ŚWIĘTYCH.

Postaci i kult świętych

w badaniach Instytutu Historii (dawniej Sekcji Historii) KUL

 

11 grudnia 2018 r.

Czytelnia Instytutu Historii

 

PROGRAM


 


Koło Naukowe
Historyków Studentów KUL

serdecznie zaprasza na wykład prof. Piotra Kochanka (IH KUL) pt.

GEOPOLITYCZNY KRYPTOGRAF

WPISANY W MAPĘ Z ALBI

 

 

11 grudnia 2018 r., godz. 18:30

Sala CN-107

 

PLAKAT


Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych

Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

serdecznie zapraszają do udziału w sympozjum naukowym:

BŁOGOSŁAWIONY BISKUP WŁADYSŁAW GORAL.

W 120 ROCZNICĘ URODZIN I 80 ROCZNICĘ ŚWIĘCEŃ

 

6 grudnia 2018 r.

Centrum Transferu Wiedzy KUL, CTW-114

 

PROGRAM

 


Komisja Historyczna PAN Oddział w Lublinie
oraz
Katedra Historii XIX Wieku Instytutu Historii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej:

POLACY W IRKUCKU W WIEKACH XIX I XX

29-30 listopada 2018 r.

Biblioteka Uniwersytecka KUL
ul. Chopina 27

 

PLAKAT


Instytut Historii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
oraz
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie


serdecznie zapraszają do udziału w sympozjum naukowym:

PETERSBURSKIE KORZENIE
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO W ŚWIETLE ENCYKLOPEDII INTERNETOWEJ POLSKI PETERSBURG

 

 
20 listopada 2018 r.

KUL, Centrum Transferu Wiedzy 113

godz. 12:00-15:00

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Polska Akademia Umiejętności w Krakowie
oraz
Polska Grupa CIHEC przy PAU


serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej:

DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA NA ZIEMIACH POLSKICH:
OSIĄGNIĘCIA I PERSPEKTYWY BADAWCZE

 
16-17 listopada 2018 r.

Gmach Głównym KUL

sala GG-208

 

KONFERENCJA DOSTĘPNA ONLINE

 

dzień 1:

https://www.youtube.com/watch?v=Sj0AHh1WwYI

 

dzień 2:

https://www.youtube.com/watch?v=oGo-E6tuQqA

i

https://www.youtube.com/watch?v=lY5CNg7pFM4

 

PLAKAT

PROGRAM

SPONSORZY:

 

              

 

 

WSPÓŁPRACA:

 

        

 

 

 


Instytut Historii KUL

zaprasza na sympozjum naukowe
 
Z OKAZJI OBCHODÓW 100.LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
 
JASTKÓW I OKOLICE W WALCE O WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ.
Ludzie - miejsca -wydarzenia
 
Jastków, 6 czerwca 2018 r, godz. 10:00
Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Jastkowie
 

Wydział Nauk Humanistycznych KUL

oraz

Instytut Historii KUL

zapraszają na sympozjum poświęcone studenckim protestom z 1968 r.
 
http://www.kul.pl/files/075/plakaty/2018/konferencje/marzec_68.jpg
 

Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL serdecznie zaprasza na II Kongres Hispanistów
 
kongres_-_plakat
 
 

Pracownia Geoinformacji Historycznej

serdecznie zaprasza pracowników i studentów na wernisaż wystawy:
"Zabytki Lublina w fotografii Piotra Maciuka"
Inauguracja wystawy odbędzie się 30 listopada(czwartek) o godzinie 12.00 w hallu Collegium Norwidianum.

 

 


 

 

 

 


Sympozjum poświęcone św. Rafałowi
Józef Kalinowski św. Rafał – w kręgu ludzi i kultu
(w 110. rocznicę śmierci)


Z okazji inauguracji

HISPANISTYKI

nowego kierunku studiów prowadzonych przez

 Instytut Filologii Romańskiej we współpracy z Instytutem Historii

 uprzejmie zaprasza na 

Tydzień Kultury Iberyjskiej

23 - 27 października 2017 r.

 


 

 

 

 

Lublin: miasto i ludzie

(w przededniu obchodów 700-lecia miasta)

W 2017 r. nasze miasto obchodzić będzie 700-lecie założenia. Przez siedem wieków dziejów gród i miasto dzieliło los całej Polski. To Lublin jest miejscem, w którym zawarto unię polsko–litewską, dając podwaliny pod jedno z europejskich mocarstw. To miasto zapisało też swoje chlubne karty w czasach licznych wojen i walk o niepodległość Polski, było także miejscem wielu osiągnięć związanych z szeroko pojętą kulturą i nauką.

            Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie oraz Katedra Historii XIX w. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – przy wsparciu organizacyjnym władz miasta Lublina – inaugurują obchody 700-letniej rocznicy lokacji miasta sesją naukową, która odbędzie się w dniach 18-19 października 2016 r. w Trybunale Koronnym. Lubelscy historycy, historycy sztuki i literatury przybliżą na niej ciekawe dzieje miasta, a także jego oryginalne związki z innymi krajami Europy. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w obradach wszystkich zainteresowanych odkrywczymi watkami historii miasta i ludzi. Szczególne zaproszenie kierujemy do młodzieży lubelskich szkół i ich wychowawców. Tylko poznanie historii może pomóc w budowaniu dumy młodych Lublinian z ich „małej ojczyzny”. 

PROGRAM


 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Nowicki
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2019, godz. 15:26 - Tomasz Nowicki