2013

 • Wokół metaliterackości i ironii. „Rozmowa XXV. Między Nestorem i Hipokratem” („Rozmowy zmarłych”), [ogólnopolskie seminarium warsztatowe Nad tekstami Krasickiego, Dubiecko 20-23 maja 2013; w ramach projektu NPRH Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński, kierownik: prof. dr hab. Bożena Mazurkowa, Uniwersytet Śląski w Katowicach].
 • Norwidowe „heroironicum”, czyli „Epos-nasza” [ogólnopolskie spotkanie naukowe Arcydzieło i arcydzielność w twórczości Cypriana Norwida, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 20 marca 2013].

 

2012

 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Gdzie piękność, gdzie poezja...?”. Zygmuntowi Krasińskiemu w 200. rocznicę urodzin, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Złoty Potok, 3-5 września 2012 [referat: Paw i Wąż, czyli o Oriencie Krasińskiego];
 • Ogólnopolska konferencja naukowa Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach współczesnej podmiotowości, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, 5-6 grudnia 2012 [referat: Słowacki i świerszcze]

 

2011

 • Liryczność jako przedmiot badań estetyki, teorii i historii literatury, Warszawa, 28-29 listopada 2011, (referat: Norwidowska łza. Wokół liryczności i retoryczności).

 

2010

 • Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu, Lublin, 14-15.10.2010 r. (referat: Homo bulla w romantycznej nieskończoności)

 

2009

 • Juliusz Słowacki - autor wierszy. Interpretacje i reinterpretacje (VI Colloquia romantyczne), Warszawa, 27-28.11.2009 r. (referat: „Pozwól tam spojrzeć zawróconej głowie…” W szwajcarskim ogrodzie Słowackiego)
 • Poeta „przez pryzma przepuszczony”. Juliusz Słowacki w 200. rocznicę urodzin, Poznań, 15-16.10.2009 r. (referat: Muzyczny poemat i kompozytorzy. „W Szwajcarii”)
 • Piękno Słowackiego, Białystok, 6-9.05.2009 r. (referat: Słowacki kompozytorów)
 • Juliusz Słowacki. W 200 rocznicę urodzin, Przemyśl-Rzeszów, 2-3.04.2009 r. (referat: Muzyka w „Królu Duchu”)
 • Posiedzenie siedleckiego oddziału TliAM; Siedlce, 9.09.2009 r. (referat: Literacko-muzyczne pogranicze: „W Szwajcarii” Juliusza Słowackiego)

 

2008

 • Liryka romantyczna – rewizje i perspektywy badań, Warszawa, 2008 (referat: Wiersz jako muzyczny po-tekst (Słowacki – Malawski)

 

2003

 • Spotkania romantyczne, Kazimierz Dolny, 18-22.12.2003 r. (referat „Symfonie tonów” i „poetyckie fugi”)

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2014, godz. 20:00 - Agata Poręba