2013

 1. Panel ekspercki pt. Badania nad indywidualizacją polonistycznego procesu dydaktycznego oraz czytelnictwem gimnazjalistów z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 4.01.2013 r.)
 2. Panel ekspercki pt. Badania nad aktywnością sieciową polonistów oraz wielokulturowością w edukacji polonistycznej gimnazjalistów po  roku 2009 z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 11.01.2013 r.)
 3. Panel ekspercki pt. Badania nad edukacją kulturalną w gimnazjum oraz odbiorem pozaliterackich tekstów kultury z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 18.01.2013 r.)
 4. Wykład otwarty prof. dr. hab. Krzysztofa Konarzewskiego (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach) pt. Osiągnięcia szkolne polskich trzecioklasistów w perspektywie międzynarodowej (badania TIMSS i PIRLS 2011) (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 18.01.2013 r.)
 5. Panel ekspercki pt. Badania nad narracją plastyczną podręczników polonistycznych i ich recenzowaniem z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 25.01.2013 r.)
 6. Wykład otwarty dr Ewy Nowel (UAM) pt. Poznawanie i poznanie w warunkach tymczasowej adekwatności. Sytuacja autora tekstu metodycznego (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 1.03.2013 r.)
 7. Ogólnopolskie Seminarium z cyklu "Badania i polityka edukacyjna" na temat: "Reaktywacja klasyki w szkole". Biblia i antyk, czyli pytania o fundamenty (Katowice, 05.-06. 03.2013)
 8. Matura 2015 w świetle nowej podstawy programowej - panel z prof. drem hab. Sławomirem Jackiem Żurkiem (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 11.03.2013
 9. Piracka akademia pisania. Refleksje nad przyszłością polonistyki szkolnej połączone z prezentacją książki "Scenariusze przekorne i prawie niemożliwe" (wykład dra Stanisława Bortnowskiego), Nowe tendencje w nauczaniu języka polskiego w zreformowanej szkole. Nowe egzaminy a nowe podręczniki (wykład dra Piotra Marciszuka) (Lublin 18.03.2013)
 10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "e-polonistyka 3" (Lublin, 11-12 kwietnia 2013r.), uczestnictwo i praca w biurze konferencji
 11. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Auschwitz i Holokaust — edukacja w szkole i w miejscu pamięci” (Oświęcim, 12-14 kwietnia 2013r.), referat: Opowiadania Idy Fink – nowość na lekcjach języka polskiego w gimnazjum
 12. Wykład otwarty dra hab. Ryszarda Waksmunda, prof. Uwr pt. Literatura dziecięca - jej specyfika, tendencje rozwojowe i metody badania (19.04.2013 r.)
 13. Warsztaty glottodydaktyczne prowadzone przez dr Lilianę Madelską Wspomaganie rozwoju językowego dzieci wielojęzycznych
 14. Wykład otwarty dr Liliany Madelskiej pt. Wspomaganie rozwoju językowego dzieci wielojęzycznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 17.05.2013r.)
 15. 2 Kongres Edukacji Polskiej (Warszawa, 15-16.06.2013r.)

 16. Panel ekspercki Panel ekspercki pt. Badania nad procesem przygotowywania uczniów do egzaminu gimnazjalnego oraz kompetencjami tekstotwórczymi gimnazjalistów z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 17.06.2013 r.)
 17. Panel ekspercki pt. Badania nad obecnością literatury polskiej powstałej w Izraelu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum i liceum po roku 2009 oraz odbiorczych kompetencji komunikacyjnych w szkole ponadgimnazjalnej i na egzaminie maturalnym z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 21.06.2013 r.) - referat Badanie obecności literatury polskiej powstałej w Izraelu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum i liceum po roku 2009
 18. Otwarte Seminarium Doktoranckie Monitorowanie zmian w polskim systemie egzaminowania (Kazimierz Dolny nad Wisłą, 25.06.2013r.)

 19. Wykład otwarty dr hab. Bożeny Olszewskiej prof. UP pt. Na pograniczu epok. O pisarskiej tożsamości Janiny Porazińskiej klasyka literatury dziecięcej (27.09.2013 r.)

 20. Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska (30.09.2013 r.) w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

 21. Międzynarodowa Mutlidyscyplinarna Konferencja Naukowa "Jan Karski - świadek, emisariusz, człowiek" organizowana przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego; Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce (6-8 listopada 2013r. Zamość), referat Zapomniany świadek wydarzeń - Karski na lekcjach polskiego i historii

 22. Wykład dra hab. Witolda Jakubowskiego (UWr) pt. Kultura popularna w perspektywie edukacyjnej (18.11.2013 r.)
 23. Kongres Dydaktyki Polonistycznej (20-23 listopada 2013 r. Kraków)

2012

 1. Wykład otwarty rabina Sachy Pecarica Czy Torę można czytać po polsku? Co jest istotą Midrasza? (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 18.01.2012 r.)
 2. Spotkanie metodologiczne wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska (Dom Pracy Twórczej KUL Kazimierz Dolny nad Wisłą 25.09.2012 r.)
 3. Wykład otwarty prof. dr hab. Małgorzaty Karwatowskiej (UMCS) pt. Respektowanie opinii autorytetów czy całkowita niezależność od nich? (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 28.09.2012 r.)
 4. Konferencja Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 19-20.10.2012 r.) - uczestnictwo i praca w biurze konferencji
 5. Wykład otwarty prof. dr. hab. Wojciecha Kaczmarka (KUL) pt. Metodologia badań nad scenicznym tekstem kultury ( Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 30.11.2012 r.)

 

2011

 1. Wykład otwarty prof. Anny Frajlich (Columbia University) Czesław Miłosz. Lekcje. Prywatny hołd (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 9.06.2011 r.).

 

Autor: Agata Poręba
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2014, godz. 14:07 - Agata Poręba