2010

  • IX Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców „Zawód nauczyciel – trudności i perspektywy”, organizowanA przez Fundację „Servire  Veritati”, Instytut Pedagogiki KUL oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji narodowej w Lublinie,  Lublin 6 marca 2010r.; uczestnictwo.
  • "Dydaktyka literatury i języka polskiego - stan badań i perspektywy badawcze - panel doktorantów i promotorów". Otwarte seminarium z cyklu "Badania i polityka edukacyjna" organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (28 czerwca 2010 r.) w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą; uczestnictwo w dyskusji.

2009

  • Konferencja "Moja mała ojczyzna" (Hrubieszów, 20 - 22 lutego 2009 r.), organizowana przez Stowarzyszenie Nauczycieli Regionalistów, referat: Edukacja polonistyczna w dobie refrom cylwilizacyjnych i kulturowych.
  • "Etyka nauczyciela", Lublin 9 - 10 czerwca 2009 r., referat: "Smok w pudełku po zapałkach, czyli blaski i cienie bycia młodym nauczycielem polonistą w perspektywie etyki zawodowej".
  • Pedagogiczne Inicjatywy KLANZY, Lublin 17.10.2009 r., prowadzenie warsztatów "Metody pracy z uczniem trudnym na lekcjach języka polskiego".

2008

  • "Edukacja polonistyczna w dobie reform (1998 - 2008). Próba bilansu", Lublin 26 - 27 listopada 2008r., referat: Kanon Giertycha i Legutki a spis tekstów w nowej podstawie programowej - pełnienie funkcji sekretarza konferencji.

2007

2006

  • VII Konferencja z cyklu "Jakość kształcenia w szkole wyższej" pod hasłem: "Nabywanie praktycznych umiejętności w kształceniu kierunkowym", Siedlce 28-29 czerwca 2006 r. - referat: "O potrzebie nabywania wiedzy i umiejętności wychowawczych przez studentów odbywających praktykę pedagogiczną".
  • Konferencja naukowa "Literatura emigracyjna w szkole", Lublin 5-6 grudnia 2006 r.- referat: "Kilka refleksji nad sposobami organizowania działań analityczno-interpretacyjnych wokół liryku "O aniołach" poety drugiej emigracji Czesława Miłosza".

 
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2013, godz. 10:33 - Aleksandra Dziak