Konferencje - nadesłane do nas zaproszenia

 

  • Międzynarodowa konferencja organizowana z okazji 100 – lecia pracy socjalnej w USA pt.: Duchowość jako współczesny wymiar pracy socjalnej - 13-14.09.2017 r. Miejsce Piastowe na Podkarpaciu

zaproszenie

program

  • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Praca Socjalna w teorii i działaniu” „Wsparcie seniora w środowisku” - Kraków, 26-27.09.2017 r.

komunikat

plakat

karta zgłoszenia

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 100 rocznicy śmierci Ludwika Zamenhofa p.t.: SPOŁECZNE I POLITYCZNE ASPEKTY SYTUACJI KULTUROWEJ I JĘZYKOWEJ ŚWIATA W OKRESIE GLOBALIZACJI. CO POZOSTAŁO PO DZIELE LUDWIKA ZAMENHOFA? - 29.09.2017 r., Białystok

zaproszenie

karta zgłoszenia

  • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "WSPIERANIE W ROZWOJU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. WOBEC PYTAŃ I ODPOWIEDZI O DOBROSTAN CZŁOWIEKA" - Kraków, 10-12.10.2017 r.

komunikat

karta zgłoszenia

  • XX Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego: „Mózg - Język - Zachowanie. Ujęcie Interdyscyplinarne" - 21-22.10.2017 r., Kielce

komunikat

karta zgłoszenia

  • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Paryż – Londyn – Monachium - Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Wybitne postacie kobiece XX-wiecznego wychodźctwa - Białystok, 23-24.10.2017 r.

zaproszenie

formularz zgłoszeniowy

zaproszenie

ulotka konferencyjna

  • Dylematy etyczne psychologów - Kraków, 27-29.11.2017 r.

zaproszenie

  • Konferencja naukowa MASEP 2017, pt. „POMIAR I OCENA ZJAWISK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH” INNOWACYJNOŚĆ – RYNEK PRACY – UBEZPIECZENIA – STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTW - Łódź, 29.11-1.12.2017 r.

zaproszenie

ulotka

program

warsztaty

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2017, godz. 09:11 - Maria Mazurek-Olszowa