Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II                              

                  Wydział Nauk Społecznych

        Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej

         ul. Droga Męczenników Majdanka 70

                            20-325 Lublin

 

IX Edycja Konkursu – Młodzież jakiej nie znacie

 

Szanowni Państwo!

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ogłasza dziewiątą edycję konkursu na pracę pisemną z cyklu: „Młodzież jakiej nie znacie”. Tegoroczne hasło nawiązuje do roli nadziei w życiu człowieka, podkreślanej w licznych wypowiedziach Papieża Franciszka oraz Bł. Jana Pawła II, który w roku szkolnym 2013/2014 będzie kanonizowany i brzmi:

 

„W moim młodzieńczym życiu jestem stróżem poranka nadziei”

 

Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, od których oczekuje się osobistego świadectwa życia w odniesieniu do tematyki konkursu.

 

Prace pisemne w wydruku komputerowym wraz z podpisaną płytą, kartą informacyjną oraz oświadczeniem dotyczącym zgody na publikację należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2013 roku na adres:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Pedagogiki

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej

ul. Droga Męczenników Majdanka 70

20-325 Lublin

 

Wymagania techniczne druku:

- czcionka Times New Roman,

- rozmiar czcionki „12”,

- interlinia 1,5,

- ewentualne przypisy w stopce dolnej.

Informacje dotyczące konkursu zawiera również strona internetowa KUL pod adresem:

www.kul.pl/katedry-dydaktyki-i-edukacji-szkolnej,1972.html

 

Oceniane będą tylko prace zawierające dyskietkę, kartę informacyjną i oświadczenie. Ogłoszenie wyników nastąpi wiosną 2014 roku.

Najlepsze prace zostaną wydrukowane w formie książki pt. „Młodzież jaką znamy i nie znamy. Seria C. W moim młodzieńczym życiu jestem stróżem poranka nadziei”.

 

Zachęcamy młodzież do udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają nagrody.

 

KARTA INFORMACYJNA DO POBRANIA TUTAJ

REGULAMIN KONKURSU DO POBRANIA TUTAJ

W imieniu organizatorów:

 

Prof. dr hab. Krystyna Chałas

Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 28.08.2013, godz. 21:37 - Beata Komorowska