Ministerstwo Nauki oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza do składania wniosków w konkursie o Slavic Award na wykłady w amerykańskich uniwersytetach.Startuje kolejna edycja konkursu Fulbright Slavic Award, przeznaczonego dla wykładowców ze stopniem minimum doktora zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium, trwające od 4 do 9 miesięcy, umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta:


1) University of Washington w Seattle, Department of Slavic Languages and Literatures:

Oferuje stypendium na 6 lub 9 miesięcy (dwa lub trzy trymestry), wedle zadeklarowanej dostępności wykładowcy. Wyjazd na stypendium jest możliwy najwcześniej we wrześniu 2017 roku. Dokładna data jego rozpoczęcia zostanie uzgodniona ze stroną zapraszającą.

Wykładowca będzie prowadził jeden kurs w trymestrze w wymiarze 4 godzin tygodniowo dla studentów programów na poziomie undergraduate i graduate. Będzie on również zobowiązany do pełnienia dyżuru dla studentów w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
Dodatkowo, wykładowca będzie współpracował z Polish Student Association przy organizacji polskiego stanowiska na FIUTS Cultural Fest, który ma miejsce każdego roku na kampusie.

Sugerowana tematyka kursów obejmuje: literaturoznawstwo porównawcze Europy Środkowo-Wschodniej, społeczną, polityczną i historyczną analizę filmów lub literatury regionu, wpływ transformacji na kraje byłego bloku wschodniego na przykładzie dzieł artystycznych (literatura, film, sztuka), wpływ kultury krajów Europy Środkowo-Wschodniej na inne kraje europejskie.

2) University of Illinois w Chicago, The School of Literatures, Cultural Studies, and Linguistics:

Oferuje stypendium na 4 miesiące (1 semestr). Wyjazd jest możliwy najwcześniej w styczniu 2018 roku. Dokładna data rozpoczęcia stypendium zostanie uzgodniona ze stroną zapraszającą.

Wykładowca poprowadzi dwa kursy – dla studentów programów na poziomie undergraduate oraz graduate. Mile widziane (choć nie wymagane) będzie przygotowanie wykładowcy do włączenia w program zajęć tematyki związanej z kulturą rosyjską.

Sugerowana tematyka kursów: wprowadzenie do historii polskiego kina, kino europejskie (z naciskiem na Europę Wschodnią i Środkową), gender, kultura popularna, literatura i kultura Europy Środkowo-Wschodniej. Ostateczny układ i tematyka kursów będą uzgodnione wspólnie przez wykładowców oraz instytucje goszczące.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na Fulbright Slavic Award. Pełen opis programu, informacje o kryteriach konkursu i wymaganych dokumentach znajdą Państwo pod adresem:  http://www.fulbright.edu.pl/slavic/.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2017, godz. 08:58 - Maria Mazurek-Olszowa