profzgorz016_filtered_3_400

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs im. Czesława Zgorzelskiego
na najlepszą polonistyczną pracę magisterską
jest inicjatywą Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich,
stanowiącą wyraz integracji środowiska polonistycznego
i jego troski o poziom kształcenia.


Patronuje mu wybitny uczony, badacz literatury polskiej,
śp. prof.  Czesław Zgorzelski.

 

Celem Konkursu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych polonistów
i stworzenie bodźca do podejmowania przez nich
dalszych prac naukowo-badawczych.

 

Pierwsza edycja Nagrody została ogłoszona w 2002 roku.
Dotąd odbyło się czternaście edycji,
w których o laur zwycięzcy ubiegało się łącznie
  307 najlepszych prac magisterskich z 21 ośrodków.

 

Magisteria biorące udział w Konkursie – w opinii międzyuczelnianego jury
– prezentują bardzo wysoki poziom merytoryczny.


Nagroda przyznawana jest w dwu kategoriach: językoznawczej i literaturoznawczej.
Od jubileuszowej, dziesiątej, edycji jest to nagroda pierwszego i drugiego stopnia.
Od tej edycji zainaugurowana została również seria wydawnicza „Młoda Polonistyka”,
w ramach której (od 2012 r.) corocznie publikowane są magisteria
uhonorowane pierwszą nagrodą w obu kategoriach.

 

Centrum organizacyjne Konkursu mieści się
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II,
tu również odbywa się uroczystość wręczenia nagród.
Ważnym jej momentem są wystąpienia laureatów,
podczas których prezentują oni efekty swych dotychczasowych badań.


W dniu 29 października 2015 r. odbyła się gala wieńcząca
XIV edycję Konkursu.

 

 

 

 
Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2016, godz. 21:37 - Agnieszka Jarosz