II EDYCJA KONKURSU IM. KSIĘDZA PROFESORA ANTONIEGO KOŚCIA (2016/2017)

 

 

Katedra Teorii i Filozofii Prawa oraz Sekcja Teorii i Filozofii Prawa

Koła Naukowego Studentów Prawa KUL

ogłasza

Konkurs im. Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD

na najlepszy artykuł z zakresu teorii i filozofii prawa

zorganizowany

pod honorowym patronatem prof. Krzysztofa Wiaka, Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 (Edycja II 2016/2017)

 

Do udziału w Konkursie zapraszamy Studentów Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Artykuły należy pisać na temat: "Znaczenie relacji prawa i moralności oraz sprawiedliwości i słuszności w prawie z perspektywy współczesnego prawnika".

 

Należy uwzględnić wymogi redakcyjne zgodne z regułami "Lubelskich Zeszytów Prawniczych" (strona internetowa czasopisma: www.kul.pl/lzpknsp). Prace należy oddawać w wersji elektronicznej na adres: tifp.kul@gmail.com oraz dostarczyć w wersji papierowej do Katedry Teorii i Filozofii Prawa (C-744) w terminie do 31 marca 2017 r. Do pracy należy dołączyć krótką notkę o Autorze (tj. imię i nazwisko, rok studiów, kierunek).

 

Przewidziane są następujące nagrody:

- I, II, III miejsce - dyplomy, nagrody książkowe oraz publikacja w "Lubelskich Zeszytach Prawniczych"

- 2  wyróżnienia - dyplomy oraz publikacja "Lubelskich Zeszytach Prawniczych".

 

Jury konkursowe:

Przewodnicząca:

Dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, Opiekun Sekcji Teorii i Filozofii Prawa KNSP KUL

Członkowie:

Ks. Dr hab. Tomasz Barankiewicz, Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa

Mgr Dawid Kostecki, Doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

Mgr Piotr Krzyżanowski, Doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

Mgr Kamila Kwarciana, Doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

Mgr Izabela Moroz, Doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

Justyna Świerczek, Koordynator Sekcji Teorii i Filozofii Prawa KNSP KUL

Mgr Tomasz Tokarski, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP, Doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

 

 

konkurs2017 maly

 

 

Na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2017 roku Jury konkursowe rozstrzygnęło Konkurs. Laureatami Konkursu zostali:
Adrian Durys - I miejsce

Kinga Biały - II miejsce

Michał Celiński - III miejsce

Michał Klanowski - wyróżnienie

Natalia Moczulska - wyróżnienie

Katarzyna Pławecka - wyróżnienie.

 

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się w dniu 10 maja 2017 r. w gabinecie Dziekana. Nagrody książkowe oraz dyplomy wszystkim Laureatom wręczył Pan Prof. Krzysztof Wiak, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w Konkursie, a Laureatom gratulujemy sukcesu!

 

Fotorelacja:

www.kul.pl/10-05-2017-wreczenie-nagrod-laureatom-konkursu-im-ks-prof-antoniego-koscia,gal_16118.html

 

 

I EDYCJA KONKURSU IM. KSIĘDZA PROFESORA ANTONIEGO KOŚCIA (2015/2016)

 

 

Katedra Teorii i Filozofii Prawa oraz Sekcja Teorii i Filozofii Prawa

Koła Naukowego Studentów Prawa KUL

ogłasza

Konkurs im. Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD

na najlepszy artykuł z zakresu teorii i filozofii prawa

zorganizowany

pod honorowym patronatem Ks. prof. Piotra Stanisza, Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 (Edycja I 2015/2016)

 

Do udziału w Konkursie zapraszamy Studentów Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Artykuły należy pisać na temat: "Prawo naturalne, prawo pozytywne, niepozytywistyczna koncepcja prawa. Moje refleksje na temat rozumienia tych pojęć i ich znaczenia dla współczesnego prawnika".

 

Należy uwzględnić wymogi redakcyjne zgodne z regułami "Lubelskich Zeszytów Prawniczych" (strona internetowa czasopisma: www.kul.pl/lzpknsp). Prace należy oddawać w wersji elektronicznej na adres: tifp.kul@gmail.com oraz dostarczyć w wersji papierowej do Katedry Teorii i Filozofii Prawa (C-744) w terminie do 15 kwietnia 2016 r.

 

Przewidziane są następujące nagrody:

- I, II, III miejsce - dyplomy, nagrody książkowe oraz publikacja w "Lubelskich Zeszytach Prawniczych"

- 2 lub 3 wyróżnienia - dyplomy oraz publikacja "Lubelskich Zeszytach Prawniczych".

 

Jury konkursowe:

Przewodnicząca:

Dr hab. Jadwiga Potrzeszcz

Członkowie:

Ks. Dr hab. Tomasz Barankiewicz

Mgr Dawid Kostecki

Mgr Piotr Krzyżanowski

Mgr Kamila Kwarciana

Justyna Świerczek

Mgr Tomasz Tokarski

 

 

Konkurs im. ks. prof. Antoniego Kościa SVD

 

Na posiedzeniu w dniu 25 maja 2016 roku Jury konkursowe rozstrzygnęło Konkurs.

Laureatami Konkursu zostali:

Tomasz Zarębski – I miejsce

Paulina Konieczna – II miejsce

Monika Filipiuk – III miejsce

Paweł Nycz – wyróżnienie

Weronika Sztelma – wyróżnienie.

 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w dniu 14 czerwca 2016 roku w gabinecie Dziekana. Nagrody książkowe oraz dyplomy wszystkim Laureatom wręczył ks. prof. Piotr Stanisz, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w Konkursie, a Laureatom gratulujemy sukcesu!

 

www.kul.pl/14-06-2016-wreczenie-nagrod-laureatom-konkursu-im-ks-prof-antoniego-koscia,gal_15618.html 

Autor: Tomasz Barszcz
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2017, godz. 17:22 - Jadwiga Potrzeszcz