Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza szkoły wyższe do składania konkurs na projekty unijne w konkursie otwartym nr 1/POKL/ 3.4.3/2011 „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu”.

 

W ramach konkursu przewidziano budżet 150 mln zł.

 

Wnioski mogą składać m.in. szkoły wyższe, które np. przygotują programy staży i we współpracy z przedsiębiorcami zorganizują staże i praktyki dla nauczycieli.

 

Szczegóły:

http://efs.men.gov.pl/konkurs-wst

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 13:40 - Beata Kaczan