Komisja Wydziałowa ogłasza

Konkurs na finansowanie zadań badawczych młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich

 

Wypełniony wniosek wraz z opisanymi załącznikami (oryginały do wglądu) należy składać w dziekanacie (p. Ewa Zięba, C-841) w dniach od 14–25 maja 2018 r.

 

DO POBRANIA: 

regulamin  

wzór wniosku    

 - wykaz osiągnięć dotyczy roku poprzedzającego finansowanie tj. roku 2017

 

Ogłoszenie wyników – 4 czerwca 2018 r.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2018, godz. 13:09 - Ewa Zięba