Lublin, 12.07.2017 r.

 

 

Konkurs na granty badawcze w roku 2017 z rezerwy dziekańskiej

dla młodych pracowników naukowych i doktorantów

Wydziału Nauk Społecznych KUL

 

Ogłaszam konkurs na wykorzystanie środków z rezerwy dziekańskiej dla młodych pracowników naukowych i doktorantów. Wnioski zawierające kosztorys (przewidywalne koszty realizacji projektu) oraz szczegółowe uzasadnienie celu dofinansowania należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych za pośrednictwem Dyrektorów Instytutów lub bezpośrednio do Dziekana Wydziału do dnia 10 września 2017 roku. Wniosek powinien być poparty i podpisany przez Dyrektora Instytutu.

Udział w konkursie mogą wziąć osoby, które zgłosiły zadania badawcze na rok 2017.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2017 roku.

Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową.

 

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2017, godz. 13:33 - Maria Mazurek-Olszowa