Ogłaszam konkurs na wykorzystanie środków z rezerwy dziekańskiej dla młodych pracowników naukowych i doktorantów. Wnioski zawierające kosztorys (przewidywalne koszty realizacji projektu) oraz szczegółowe uzasadnienie celu dofinansowania należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych do dnia 24 września 2018 roku. Wniosek powinien być poparty i podpisany przez Dyrektora Instytutu.
Udział w konkursie mogą wziąć osoby, które zgłosiły zadania badawcze

na rok 2018.

Wnioski przyjmowane będą do dnia 24 września 2018 roku

(Dziekanat WNS - C-546).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2018 roku.
Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową.


                                                    Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2018, godz. 15:29 - Maria Mazurek-Olszowa