Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza konkurs na stypendia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018 dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich.

-Szczegóły

-Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2017, godz. 13:33 - Maria Mazurek-Olszowa