Z okazji jubileuszu 100-lecia KUL, Towarzystwo Przyjaciół KUL oraz PKO Bank Polski S.A. ogłaszają konkurs dla studentów KUL, którego nagrodą jest 16 stypendiów o wartości 9000 zł. brutto każde. Przedmiotem konkursu jest  opracowanie autorskiej koncepcji i planu rozwoju KUL na drugie stulecie istnienia, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, istotnych wartości oraz perspektyw rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i regionu.

O stypendium może się ubiegać każdy student, który ukończył przynajmniej jeden rok studiów w KUL na studiach stacjonarnych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Termin składania prac konkursowych upływa 25 października 2017 r.

Szczegóły zawiera Regulamin na stronie Towarzystwa Przyjaciół KUL

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2017, godz. 13:34 - Maria Mazurek-Olszowa