Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie ogłasza konkurs o nagrodę za wyróżniającą się pracę doktorską i magisterską, której temat związany jest z Osobą Karola Wojtyły – świętego Jana Pawła II,
jego biografią, szeroko rozumianą spuścizną (w tym literacką, filozoficzną, teologiczną i artystyczną) oraz twórczego rozwinięcia/kontynuacji Jego myśli i nauczania.

 

Termin nadsyłania/dostarczania prac na I edycję Konkursu upływa 30 czerwca 2018 roku.


Szczegóły na stronie Instytutu.
Regulamin (do pobrania)

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2018, godz. 20:29 - Ewa Zięba