Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL zaprasza serdecznie wszystkich uczestników konkursu wiedzy o Polsce, Europie i Świecie na uroczyste rozdanie dyplomów w dniu 30 kwietnia o godzinie 11.00 w Collegium Jana Pawła II w auli C-1031 (10 piętro),  Aleje Racławickie 14.

Oprócz indeksów przewidujemy wręczenie głównej nagrody - tableta.

Po rozdaniu dyplomów przewidujemy wycieczkę po Muzeum Historii KUL na którą serdecznie zapraszamy.

Prosimy o informacje w przypadku braku możliwości przybycia na rozdanie dyplomów.

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WYNIKAMI

KONKURSU WIEDZY O POLSCE, EUROPIE I ŚWIECIE

 

 

 

Tabelawyniki

 

Tabelawynikipunkty

 

 

 

ZBLIŻA SIĘ FINAŁ KONKURSU O POLSCE, EUROPIE I ŚWIECIE!

Finał

konkursu o Polsce, Europie i Świecie odbędzie się

9 kwietnia (środa)o godz. 11.00 w sali DMMII-134

w Budynku Instytutu Nauk Politycznych

i Spraw Międzynarodowych KUL

przy ulicy Męczenników Majdanka 70 w Lublinie.

Główną nagrodą konkursu jest sześć indeksów na kierunki

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE i STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE.


Dla uczestników konkursu organizatorzy konkursu przygotowali dodatkowe atrakcje!!!

Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia 9 kwietnia!

 

 

 

 

 

 


Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, organizuje ,,Konkurs wiedzy o Polsce, Europie i świecie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zwany dalej Konkursem.

 

 

 

 

 

 

Zawalcz o indeks na Bezpieczeństwo narodowe i Stosunki międzynarodowe


Przy dzisiejszej dynamice stosunków i bezpieczeństwa międzynarodowego znaczenia nabierają dwa kierunki studiów: Bezpieczeństwo Narodowe i Stosunki Międzynarodowe.


Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych KUL organizuje konkurs wiedzy o Polsce, Europie i Świecie dla szkół ponadgimnazjalnych.


Jako główną nagrodę w konkursie zostały przewidziane dla sześciu pierwszych miejsc indeksy na kierunkach bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe.

 

Partnerzy Konkursu:

 

 

         

 

 

 

    Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży ponadgimanzjalnej do zapoznania się z tak ważną obecnie tematyką polskiej polityki, procesami zachodzącymi w Europie i świecie. Ponadto do celów konkursu należy popularyzacja wiedzy o istocie państwa oraz procesach zachodzących na płaszczyźnie międzynarodowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki państwowej i międzynarodowej oraz kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki państwowej i międzynarodowej


Termin nadsyłania zgłoszeń przewidziano do 31 marca 2014 r.
Zgłoszenie można nadesłać zarówno droga elektroniczną na adres: agnieszka.zareba@kul.pl, jak i drogą pocztową na adres:

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL
ul. Droga Męczenników Majdanka 70; 20-325 Lublin
z dopiskiem - „Konkurs”


Test odbędzie się 9 kwietnia w budynku KUL. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i terminu testu, zostaną przekazane droga mailową po otrzymaniu zgłoszeń.

Konkurs może być potraktowany zarówno jako sprawdzian wiedzy przed maturą, jak i powtórka materiału w klasach młodszych.

Zapraszamy serdecznie !!!

 

 

Konkurs

 

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2015, godz. 08:24 - Barbara Lendzion-Tokarska