Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym w ramach stypendium Hill-Sadowski, w którym nagrodą jest wakacyjny 3-tygodniowy staż w Superior Court of California, County of Santa Barbara.

Uczestnikami konkursu mogą być studenci prawa KUL III-V roku studiów stacjonarnych.

W pierwszym, pisemnym etapie konkursu należy do dnia 11 marca 2018 r. nadesłać na podany w Regulaminie Konkursu adres pracę na temat:

"Famous American Criminal Trial - how and why did you become interested in law of the United States?"

Autorów 5 najwyżej ocenionych prac zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną o  materialnym i procesowym prawie karnym w Polsce i USA.

Szczegółowe informacje znajduja się w Regulaminie Konkursu.

 

Regulamin Konkursu Hill-Sadowski

Załącznik_do_regulaminu_konkursu_Hill-Sadowski

Informacje o Konkursie  Hill-Sadowski

Staże studentów WPPKiA w Superior Court of California

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2018, godz. 07:49 - Adam Jankowski