Szanowni Państwo, uczestnicy Konkursu na tłumaczenie eseju ukraińskiego i rosyjskiego „Przez Okular Przekładu”!

 

Informujemy, że pierwotny termin ogłoszenia wyników Konkursu uległ zmianie w związku z nadmiarem obowiązków członków jury. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi 7 czerwca 2017 roku.

 

Przy okazji podzielimy się statystyką. Na konkurs spłynęło 41 prac uczestników reprezentujących 14 uczelni, w tym (w nawiasach podana jest liczba prac konkursowych):

 

w kategorii „Tłumaczenie z języka ukraińskiego":
- Uniwersytet Jagielloński (5),
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (1),
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie (1),
- Uniwersytet Warszawski (6),
- Uniwersytet Śląski w Katowicach (1).

 

w kategorii „Tłumaczenie z języka rosyjskiego":

- Uniwersytet Gdański (3),
- Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (3),
- Uniwersytet Opolski (5),
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (1),
- Uniwersytet Warszawski (3),
- Uniwersytet Marii Curie-S1kłodowskiej w Lublinie (3),
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (1),
- Uniwersytet Wrocławski (2),
- Uniwersytet Jagielloński (1),
- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (1),
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (1),
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie (2),
- Uniwersytet w Białymstoku (1).

Jednocześnie informujemy, że uroczystość wręczenia dyplomów i nagród Laureatom konkursu odbędzie się w zapowiedzianym terminie 13 czerwca (wtorek) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w sali CTW-56 o godz. 12:00.

 

Komitet Organizacyjny

Autor: Andrij Saweneć
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2017, godz. 11:45 - Andrij Saweneć