KONKURS

THREE MINUTE THESIS®

Three Minute Thesis® to międzynarodowy konkurs, w którym młodzi naukowcy z całego świata opowiadają o swoich odkryciach i wynalazkach zmieniających nasze codzienne życie. Startujący w konkursie doktoranci mają tylko 3 minuty i jeden slajd aby opowiedzieć o swoich, często bardzo skomplikowanych, pracach naukowych oraz ich znaczeniu dla społeczeństwa. Three Minute Thesis® stawia doktorantom wyzwanie, aby przedstawić swoje idee oraz odkrycia naukowe w sposób zwięzły i zrozumiały dla szerokiego, zróżnicowanego grona odbiorców. Konkurs wygrywają najciekawsze prezentacje, wybrane przez jury oraz publiczność. Formuła konkursu została opracowana na University of Queensland i szybko zaadaptowana przez inne uczelnie na całym świecie.

 

Stowarzyszenie Boost Biotech Polska zorganizowało pierwszą polską edycję 3MT® w 2014 r. Konkurs zgromadził 35 doktorantów z trzech uczelni: Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Medycznego. W kolejnej edycji, w 2015 roku, brało udział 25 doktorantów z tych samych Uczelni. Uczestnicy konkursu zaprezentowali swoje prace naukowe w dwóch etapach, w trakcie których publiczność mogła poznać zagadnienia związane z prawem, historią, medycyną czy nowymi technologiami. Zwycięzców konkursu wybierało Jury. W I edycji nagrodę główną zdobyła Agnieszka Pabiańska (UŁ) za wystąpienie „Czy prawo chroni podatników?”, a w II edycji Estera Flieger (UŁ) za prezentację „Jak pisać o złej historii? Próby interpretacji Holocaustu w powojennej historiografii polskiej”. Publiczność również wybierała swoich faworytów – w I edycji została nią Anna Agnieszka Klimczak (UMed), która przybliżyła słuchaczom temat „Podróż do Azji z rakiem: etiopatogeneza nowotworu przełyku”, a w II edycji Estera Flieger (UŁ). Konkursy, dzięki swojej formule, zostały włączone w XIV i XV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, a finały odbyły się w Muzeum Sztuki ms2 w Manufakturze.

 

Więcej o konkursie na: www.threeminutethesis.pl , a także na facebook'u oraz youtube.

 


 

HARMONOGRAM

 

Etap I - 1 - 23/10/2016 r.

Zgłoszenia doktorantów konkursu poprzez wypełnienie formularza na www.threeeminutethesis.pl

 

Etap II - 21 - 23/11/2016 r.

Eliminacje, podczas których prezentacje wygłoszą wszyscy uczestnicy z poszczególnych uczelni. Do kolejnego etapu jury oraz zgromadzona publiczność wybierze po trzech doktorantów z każdej uczelni.

 

Etap III - 26/11/2016 r.

Finał konkursu, w którym swoje prace naukowe zaprezentują najlepsi mówcy wybrani w eliminacjach. Spośród nich jury wybierze 2 najlepsze prezentacje. Na finał konkursu zaproszeni zostaną mieszkańcy miasta i uczestnicy festiwalu, którzy podczas głosowania przyznają nagrodę publiczności.

 

Nagrody: laureatom każdego z etapów wręczone zostaną nagrody rzeczowe lub finansowe.


 

Głównym organizatorem konkursu 3 Minute Thesis® jest Boost Biotech Polska. Boost Biotech Polska jest wywodzącym się z Łodzi stowarzyszeniem non-profit, którego głównym celem jest promowanie integracji i animowanie środowiska osób związanych z bio-technologiami: pracowników firm, parków technologicznych i uczelni, studentów, absolwentów, właścicieli przedsiębiorstw – osób zajmujących się stroną naukową, biznesową, marketingową czy prawną bio-technologii. Ponadto stowarzyszenie stawia sobie za cel poprawę jakości komunikacji naukowej i promocję nauki.

 

 

Więcej na: www.boostbiotech.pl

 

Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2016, godz. 08:06 - Olga Żarska-Stępień