Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego KUL

zaprasza wszystkich studentów (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w trakcie kursu postępowania cywilnego na kierunku prawo) do wzięcia udziału w

Konkursie wiedzy o postępowaniu cywilnym

pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

dr hab. Krzysztofa Wiaka, prof. KUL.

 

 

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o postępowaniu cywilnym wśród studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a także wyłonienie dwóch osób, które będą reprezentowały naszą Uczelnię na etapie ogólnopolskim konkursu w dniu 22 maja 2018 roku w Łodzi.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa w składzie:

 

dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL - przewodnicząca

dr Edyta Gapska

dr Paweł Wrzaszcz

mgr Kinga Dróżdż

 

Szczegółowe dane i warunki uczestnictwa w konkursie określa regulamin: 

 

Regulamin konkursu

 

Terminarz konkursu:

 

23 kwietnia - 30 kwietnia 2018 roku - zgłoszenie uczestnictwa w konkursie

8 maja 2018 roku - test konkursowy oraz część ustna konkursu 

       

          miejsce - informacje wkrótce

 

 

Nagrody:

 

zwycięzcy poza uzyskaniem bezcennej wiedzy z zakresu postępowania cywilnego mogą liczyć - w zależności od wyników - na 

- prawo wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie wiedzy o postępowaniu cywilnym,

- ocenę bardzo dobrą z egzaminu,

- nagrody książkowe.

 

 

"Ogólnopolski konkurs wiedzy o postępowaniu cywilnym"

 

W dniu 22 maja 2018 r. w Łodzi odbędzie się etap
"Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o postępowaniu cywilnym".

 

Regulaminu konkursu - etap ogólnopolski

 

Ogólnopolski konkurs wiedzy o postępowaniu cywilnym na facebook'u

Autor: Paweł Wrzaszcz
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2018, godz. 22:57 - Paweł Wrzaszcz