W dniu 10 maja 2017 r. w budynku Collegium Iuridicum, sala CI-300 o godz.16.00 zostanie przeprowadzony organizowany przez Katedrę Postępowania Cywilnego

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Konkurs wiedzy o postępowaniu cywilnym

pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

dr. hab. Krzysztofa Wiaka, prof. KUL.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o postępowaniu cywilnym wśród studentów WPPKiA, a także wyłonienie dwóch osób, które będa reprezentowały naszą Uczelnię na etapie ogólnopolskim konkursu w dniu 22 maja 2017 r. w Poznaniu.

 

szczegóły konkursu

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2018, godz. 08:36 - Adam Jankowski