Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz Fundacja Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”


zapraszają

 

 Uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

 do udziału w konkursie pn. "Znaj swoje prawa"

 

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat przysługujących im praw w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachęcenie do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie.

 

Zwycięzca konkursu otrzyma indeks na Prawo.


Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres organizatora: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji,  Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,z dopiskiem "zgłoszenie do konkursu - znaj swoje prawa",

  wypełnioną kartę zgłoszeniową zawierającą dane identyfikujące uczestnika konkursu, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

Istnieje również możliwość przesłania karty na adres e - mail:

instytut.prawa@kul.pl 

 

Termin składania/nadsyłania zgłoszeń: 27 marca 2017 r.

(decyduje data wpływu do organizatora).

 

Konkurs zostanie przeprowadzony

dnia 5 kwietnia 2017 r., 

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

w Lublinie

 

Regulamin_konkursu_2017_ 

 

karta_zgloszenia_udzialu_w_konkursie_2017

  

 

Autor: Marzena Pawelec
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2017, godz. 09:54 - Marzena Pawelec